ΟΓΑ: Τροπολογία για χορήγηση σύνταξης σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων

ΟΓΑ: Τροπολογία για χορήγηση σύνταξης σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων

Τροπολογία με την οποία νομιμοποιείται ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΟΓΑ, κατατέθηκε από 63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην τροπολογία, που έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, επισημαίνεται ότι υπάρχει ένας αριθμός ασφαλισμένων του Οργανισμού, που είτε δεν πληρούσαν εξ αρχής τις προϋποθέσεις νόμιμης ασφάλισης, είτε έπαψαν κάποια στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της.

Έως τώρα ο ΟΓΑ προχωρούσε σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ατόκως. Με τον τρόπο αυτό όμως, οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών έχαναν το δικαίωμα της σύνταξης, αν και είχαν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές, με την προσδοκία της σύνταξης.

Για το λόγο αυτό, οι 63 βουλευτές που υπέγραψαν την τροπολογία, ζήτησαν να νομιμοποιηθεί ο χρόνος που διανύθηκε μέχρι 31/12/2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί κατά το ίδιο διάστημα δεν είχαν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης.

Όσοι από τους ασφαλισμένους έχουν υποβάλλει έως την παραπάνω ημερομηνία αίτημα συνταξιοδότησης που εκκρεμεί, θα θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για όσο χρόνο έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/6/2017, καθώς έως τότε παρέχεται το δικαίωμα να καταβληθούν οι εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016. Στον ως άνω χρόνο ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και ο εξοφλημένος μέχρι τις 30.6.2017 χρόνος ασφάλισης λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.