Δήμος Άργους Ορεστικού: Προκήρυξη 14 θέσεων με 8μηνες συμβάσεις

Δήμος Άργους Ορεστικού: Προκήρυξη 14 θέσεων με 8μηνες συμβάσεις

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος  κλασικής κιθάρας (TΕ) 8 μήνες 3
102 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος Πιάνου και Ανώτερων θεωρητικών ( TΕ) 8 μήνες 1
103 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος Πιάνου ( TΕ) 8 μήνες 3
104 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος Βιολιού ( TΕ) 8 μήνες 2
105 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος Ποντιακής Λύρας( ΔΕ) 8 μήνες 1
106 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος Υποχρεωτικής Θεωρίας  (ΤΕ) 8 μήνες 1
107 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος  Αρμονίου ( ΔΕ) 8 μήνες 1
108 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος  μονωδίας- τραγουδιού( ΤΕ) 8 μήνες 1
109 ΔημοτικόΩδείο Άργους Ορεστικού Άργος Ορεστικό Καστοριάς Μουσικοδιδάσκαλος  φλάουτου ( ΤΕ) 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της υπηρεσίας μας,  Κοιμήσεως Θεοτόκου 24, στο Άργος Ορεστικό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην αριθ.ΣΟΧ 2/536/5.09.2016 (ΑΔΑ:7ΚΙΘΟΛΑ5-Υ67) ανακοίνωση πρόσληψης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.

Ο  πρόεδρος της επιχείρησης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΤΟΥΛΑΣ

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.