ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω χρήσης ΛΑΕΚ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω χρήσης ΛΑΕΚ

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω χρήσης ΛΑΕΚ, για το 2017, προωθεί ο ΟΑΕΔ. Στην σχετική εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε, τονίζεται ότι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που έχουν καταβάλλει την εισφορά 0,24%, υπέρ ΛΑΕΚ, όπως έχει οριστεί.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκεκριμένης εγκυκλίου έως την 20η Δεκεμβρίου 2017.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση ως επιχορήγηση για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει ανέρχεται στο 70% της εισφοράς υπέρ ΛΑΕΚ, που θα καταβάλλει εντός του 2017. Υπό προϋποθέσεις το ποσοστό μπορεί να ανέλθει στο 100%, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν ποσό εισφοράς που κατέβαλλαν το 2016, εάν δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης.

Κάθε εργαζόμενος που θα συμμετέχει στα προγράμματα αυτά, μπορεί να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες, συνολικά.

Το μέσο ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 33 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr)

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.