ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας

Αναστολή και όχι διακοπή της επιδότησης ανεργίας προβλέπεται σε περιπτώσεις σποραδικής απασχόλησης ανέργων, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ (oaed.gr). Ωστόσο, τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, προσδιορίζονται ως κριτήριο για την απώλεια δικαιωμάτων των εγγεγραμμένων ανέργων.

 

Η διοίκηση του Οργανισμού, αναφέρει -μεταξύ άλλων- ότι η επιδότηση αναστέλλεται και με νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται με την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων»:
Σε ό,τι αφορά στους επιδοτούμενους ανέργους:

Α) Κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους, πραγματοποιούν ορισμένες ημέρες εργασίας, με την έναρξη της απασχόλησης, επέρχεται – αυτοματοποιημένα – η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν – έως την έναρξη της εργασίας – επίδομα στον λογαριασμό του επιδοτούμενου.

Β) Με την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης (έστω κι αν πρόκειται για εργασία μιας ημέρας), επαναχορηγείται – μετά από αίτηση του ανέργου – το υπόλοιπο της επιδότησης του, χωρίς συμψηφισμό της αμοιβής του με το επίδομα ανεργίας, όπως συνέβαινε έως τώρα.

 

Γ) Εφόσον δεν υπερβούν τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, δεν μηδενίζει ο προηγούμενος σωρευμένος χρόνος ανεργίας που είχαν συγκεντρώσει ως την ημέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.

Σε ό,τι αφορά στους μη επιδοτούμενους ανέργους:

Α) Δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούμενο σωρευμένο χρόνο ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, εφόσον απασχοληθούν με περιστασιακή εργασία μέχρι και 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.

Β) Διατηρούν το δικαίωμα στις παροχές των μακροχρονίως ανέργων (επίδομα, μοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.).

Πηγή: tilegrafhma.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.