Καθαρότερο νερό στην Καστοριά

Αποδεσμεύεται πλέον η υδρογεώτρηση της Νέας Λεύκης από τον αγωγό Κορομηλιάς και εξασφαλίζεται, μαζί με την παροχή του αντλιοστασίου Μπέης Μπουνάρ, ικανοποιητική εφεδρική υδροδότηση της πόλης της Καστοριάς, τις ελάχιστες φορές που λόγω έντονων καιρικών φαινομένων θολώνει το νερό των πηγών Κορομηλιάς. Παράλληλα ενισχύεται η εισροή στο αντλιοστάσιο Φούρκας, το οποίο υδροδοτεί την πόλη της Καστοριάς αλλά και μέρος των Μανιάκων, της Πέτρας και του Δισπηλιού, με τις τελευταίες παρεμβάσεις και έτσι διασφαλίζεται επάρκεια νερού ακόμη και στην πιο έντονη περίπτωση λειψυδρίας.

Το έργο αυτό συνολικής τελικής δαπάνης 55.000 ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε κατά 50/50% από την ΔΕΥΑΚ και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, δημοπρατήθηκε από την ΔΕΥΑΚ, εκτελέστηκε τεχνικά και άρτια σε ελάχιστο χρόνο και είναι ήδη σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.