Νέα απόφαση «βόμβα» του Αρείου Πάγου: Τι ορίζει για την επίσχεση εργασίας

Νέα απόφαση «βόμβα» του Αρείου Πάγου: Τι ορίζει για την επίσχεση εργασίας

Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου δημιουργεί αναστάτωση στους εργαζομένους που έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας καθώς δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να τους απολύσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 114/2017 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου «…από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 παρ . 3 του ν. 2112/1920 και 173, 200 και 288 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας ή λοχεία ή στην κατά το νόμο 3514/1928 στράτευσή του, αλλά σε άλλη αιτία, όπως σε επίσχεση της εργασίας του, το δικαστήριο, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, κρίνει σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αν η αποχή αυτή, κατά κρίση αντικειμενική, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βούλησης του εργαζόμενου να λύσει τη σύμβαση εργασίας του, δηλαδή ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία αυτής, με όλες τις δυσμενείς γι’ αυτόν επιπτώσεις».

Το σκεπτικό της απόφασης ουσιαστικά ορίζει την επίσχεση εργασίας ως δήλωση πρόθεσης του εργαζόμενου να αποχωρήσει από την επιχείρηση και δίνει την δυνατότητα στον εργοδότη του να τον απολύσει από την εργασία του.

 

Μάλιστα σε άλλο σημείο της η απόφαση τονίζει πως το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό «όταν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του εργοδότη (όπως της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων μισθών) ή όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή αντιξοότητες ή σε πρόσκαιρη οικονομική δυσπραγία ή σε εξαιρετικά δυσμενείς γι’ αυτόν περιστάσεις ή όταν η επίσχεση προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία στον εργοδότη, σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα ή όταν στρέφεται κατά αξιόπιστου και αξιόχρεου εργοδότη ή όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη (ΑΠ 940/2015, 1248/2015, 790/2014, 1342/2014, 2094/2014, 1502/2010)».

Εάν εργοδότης, βάση της απόφασης, επικαλεστεί πρόσκαιρη οικονομική δυσπραγία τότε οι εργαζόμενοι να πρέπει να ανεχθούν να εργάζονται απλήρωτοι, αν όμως προχωρήσουν σε επίσχεση του δίνουν τη δυνατότητα να τους απολύσει. Συνδικαλιστικές οργανώσεις υπολογίζουν πως περί το 1.5 εκατ. εργαζόμενοι εργάζονται χωρίς να πληρωθούν από έναν έως και έξι μήνες.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.