Νέα αναβολή παίρνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων λόγω εκλογών

«Ασφυκτικότερα» καθίστανται τα ήδη εξαιρετικά στενά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων από την κυβέρνηση.

Οι επικείμενες εκλογές αναμένεται να καθυστερήσουν τις μεταρρυθμίσεις, αφού τα σχετικά νομοσχέδια και λοιπά νομοθετήματα δεν μπορούν να κατατεθούν και να ψηφισθούν από τη Βουλή.

Στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης, πρώτο «θύμα» των πολιτικών εξελίξεων, θα είναι -όπως όλα δείχνουν- για ακόμη μία φορά το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια αναμένεται… να κατατεθεί στη Βουλή αλλά η κατάθεσή του ματαιώνεται λόγω εκλογών ή ανασχηματισμών. Η κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου είναι στις προτεραιότητες του νέου υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο οποίος με την ανάληψη των καθηκόντων του γνωστοποίησε ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ως φαίνεται, ωστόσο, αυτό δεν θα καταστεί εφικτό για μια ακόμη φορά, ενώ το ίδιο θα συμβεί με τις ζητούμενες αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση, με την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης, η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα πρέπει να επιδοθεί σε «αγώνα δρόμου», καθώς τα χρονικά περιθώρια, όπως καταγράφονται στο τρίτο Μνημόνιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, θα είναι εξαιρετικά στενά.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση βάσει του κειμένου της Συμφωνίας πρέπει:

• Μέχρι τον Οκτώβριο να έχει καταρτίσει το νομικό πλαίσιο για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Οι αλλαγές θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, ενώ προβλέπεται διεύρυνση της «ψαλίδας» μεταξύ κατώτατου και ανώτατου μισθού. Παράλληλα, οι μισθολογικές απολαβές θα συνδέονται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων και «θα είναι σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες, και τη θέση του προσωπικού». Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια για μισθολογικές δαπάνες και για τα επίπεδα απασχόλησης στο Δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019. Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τον κανόνα τον αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για την περίοδο 2017-2019 θα καθοριστεί στο Μεσοπρόθεσμο τον Οκτώβριο του 2015.

• Μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016. Η επιλογή γενικών διευθυντών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και διευθυντών μέχρι τον Μάιο του 2016. Η πρόσληψή τους θα βασίζεται στις ικανότητες και όπως επισημαίνεται «θα είναι αποσυνδεδεμένη από πολιτικές αποφάσεις». Παράλληλα, αναμένονται αλλαγές και στο καθεστώς των γενικών γραμματέων στους δημόσιους οργανισμούς «με σκοπό την αποπολιτικοποίηση», αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου.

• Μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να θεσπιστεί ο νόμος για το νέο μισθολόγιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2016.

• Τον ίδιο μήνα θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί η νέα διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

• Επίσης, θα πρέπει η Γενική Γραμματεία Συντονισμού να ενισχυθεί ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και συντονισμός του κυβερνητικού έργου, καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

• Εως τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να θεσπιστεί νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα αυτό θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό θα εξορθολογιστούν η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

• Τον Ιούνιο του 2016 θα θεσπιστεί νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων η οποία θα ισχύσει από το 2017.

 

kathimerini.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.