Ομιλία του Θέμη Μουμουλίδη με θέμα Πολιτισμός και Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία

«Να κάνουμε την Π.Ε.Κοζάνης και τη Δυτική Μακεδονία ένα πανελλαδικό υπόδειγμα πολιτιστικής ανάπτυξης»

Ομιλία του Θέμη Μουμουλίδη με θέμα : «Πολιτισμός-Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/9/2016 στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

Σήμερα περισσότεροι από 300.000 πολίτες ασχολούνται ενεργά με ζητήματα πολιτισμού. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Καθημερινά ολοένα και περισσότεροι κατανοούμε την ανάγκη να αξιοποιήσουμε τον μεγάλο πολιτιστικό πλούτο που διαθέτουμε ως χώρα αλλά και ως περιοχή. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Οφείλουμε να τολμήσουμε τη «συνάντηση» των μνημείων και της ιστορίας με την καθημερινότητα  και την οικονομική ανάπτυξη. Να δημιουργήσουμε και να προβάλλουμε επώνυμες διαδρομές. Να συνδυάσουμε τα μνημεία, την ιστορία, αλλά και την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και να δημιουργήσουμε προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η τουριστική οικονομία.

Η ενασχόληση και η ανάπτυξη του πολιτιστικού προιόντος είναι μια σύνθετη υπόθεση. Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ταυτόχρονα η συνύπαρξη διαφορετικών μορφών έκφρασης και δραστηριοτήτων. Απαιτείται διαρκής παρακολούθηση και ενδεχομένως, ένας διαρκής επαναπροσδιορισμός στόχων.

Μπορούν να αυξηθούν οι επισκέπτες των αρχαιολογικών μας χώρων και των ιστορικών μνημείων; Μπορούν να δημιουργηθούν ιστορικές διαδρομές; Μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας σε μια περιοχή επώνυμη για την ιστορία την παράδοση, την φιλοξενία και τον σύγχρονο πολιτισμό της; Μια περιοχή που αντιλαμβάνεται τα προιόντα γης, την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα, ως μέρος της πολιτιστικής μας πραγματικότητας.  Ένα στοίχημα που αν κερδηθεί, η περιοχή μας θα έχει κερδίσει πολλά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ προυποθέσεις:

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο δημοτικής και περιφερειακής ενότητας ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, όπου θα καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες, δήμων και περιφέρειας. Μνημεία, επώνυμες διαδρομές, βιβλιοθήκες, φορείς πολιτισμού, τοπικές γιορτές, κύκλοι εκδηλώσεων, θεατρικές ομάδες, μουσικά σύνολα και φυσικά δημιουργοί. Εδώ θα γίνεται ο συντονισμός όλων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία «τράπεζας πολιτιστικών πληροφοριών». Αρχείο και διάσωση κάθε πολιτιστικής δημιουργικής δραστηριότητας [ κείμενα, ιστορία, φωτογραφία, συγγραφείς, κ.λ.π.] . Καταγραφή κτηρίων , διαχωρισμός αλλά και σύνδεση του σύγχρονου πολιτισμού με την παράδοση. Την νέα αυτή δραστηριότητα να στελεχώσουν νέοι εξειδικευμένοι επιστήμονες.

-Θεσμική προστασία των τοπικών κοινοτήτων, που παραδοσιακά αποτελούν κύτταρα παραγωγής αυθεντικού πολιτιστικού αγαθού.

Ετήσιο συνέδριο πολιτιστικών φορέων Π.Ε.Κοζάνης. Στόχος η συνεργασία, οι συνέργειες και κυρίως, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας άμιλλας. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από θεματικά συνέδρια [μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί , εκδόσεις κ.λ.π.] αλλά και κοινός προγραμματισμός.

– Συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού,για τη δημιουργία πιλοτικού εκπαιδευτικού σχεδίου που θα εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά συστηματικά και καθημερινά και στις τοπικές κοινότητες.  Ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική εκπαίδευση να γίνουν καθημερινή υπόθεση όλων των μαθητών. Καθιέρωση ετήσιου μαθητικού μη διαγωνιστικού φεστιβάλ δημιουργίας [θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, λογοτεχνία κ.λ.π.]. Καθιέρωση εβδομάδας δημιουργίας και πολιτισμού.

-Θεσμοθέτηση ανά εξάμηνο συνάντησης των πολιτιστικών φορέων της περιοχής με στόχο κοινό σχεδιασμό, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ταυτόχρονης δραστηριότητας, που αποδυναμώνουν τα γεγονότα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

-Η περιοχή μας διαθέτει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και ένα από τα σημαντικότερα Μουσεία στην Ελλάδα [Αιανή], που προγραμματίζεται να εγκαινιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.Παράλληλα, για την ανάδειξη του Μουσείου Αιανής, καθοριστικά θα συμβάλλει η ολοκλήρωση-δημιουργία σύγχρονου δρόμου που θα συνδέει την πόλη της Αιανής με κεντρικό εθνικό δρόμο. Διάσπαρτες παντού υπάρχουν βυζαντινές εκκλησίες και μνημεία. Δημιουργία  ειδικών προγραμμάτων επίσκεψης, για όλους τους μαθητές της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οδικός χάρτης μιας ημερήσιας εκδρομής. [Μουσείο Αιανής, Λίμνη Πολυφύτου , Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μαρτυρικά χωριά,Παραδοσιακοί οικισμοί,  Βιομηχανικά κτήρια , συνεταιρισμοί κ.ά.]

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δημιουργία [και επικοινωνία στην ελληνική και ευρωπαική επικράτεια] επώνυμων  ιστορικών διαδρομών, με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Μια πολιτιστική διαδρομή είναι αυτονόητα ένα  εξειδικευμένο και επώνυμο τουριστικό προιόν, ένα προιόν πολιτιστικού τουρισμού.Μπορούμε σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουμε ΑΜΕΣΑ σοβαρά πιλοτικά προγράμματα, με ορατά αποτελέσματα. Επομένως η συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και επιστημονικών φορέων είναι επιβεβλημένη.

Ιστορικής σημασίας για την ανάδειξη της ιστορικότητας του Βοίου, έιναι και η δημιουργία της ισορικής διαδρομής Βοίου, που σε προηγούμενους αιώνες ,συνέδεε τα Γιάννενα, με τη Σιάτιστα, τη Βλάστη, την Κλεισούρα με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Η περιοχή μας διαθέτει σειρά σημαντικών κτηρίων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία αλλά και σειρά σημαντικών παραδοσιακών οικισμών. Τα κτήρια αυτά καθώς και οι οικισμοί, μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ειδικής κατά περίπτωση προστασίας όπου κρίνονται αξιόλογα. Υιοθέτηση διαφορετικών για κάθε περίπτωση μέτρων.

-Αποκατάσταση , αξιοποίηση και αναβίωση εγκαταλελειμένων οικισμών για την ανάπτυξη παραθεριστικού τουρισμού. Αξιοποίηση των νέων ΕΣΠΑ που αφορούν στο πολιτιστικό αγαθό και για πρώτη φορά υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Σε λίγους μήνες θα εγκαινιαστεί η Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Ένα κορυφαίο έργο στην περιοχή ,  που μπορεί να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας.Η Βιβλιοθήκη Κοζάνης να γίνει παράλληλα και κέντρο συντονισμού, όλων των βιβλιοθηκών που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία και να ενθαρρύνει τη δημιουργία και άλλων τοπικών ή σχολικών βιβλιοθηκών. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης υπάρχουν σημαντικές ιστορικές βιβλιοθήκες. Βασικό στοιχείο της ανάδειξης και ανάπτυξης των βιβλιοθηκών είναι η άμεση σύνδεση με το Πανεπιστήμιο, καθώς και η στελέχωση των βιβλιοθηκών με νέους σημαντικούς επιστήμονες ανά τομέα. Αξιοποίηση όλων των ιστορικών βιβλιοθηκών της περιοχής. Δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου βιβλιοθηκών , άμεσα προσβάσιμου στους πολίτες και στην επικράτεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ και ο ρόλος του στη νέα εποχή.

-Αναμένεται η θεσμική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Έτσι η Κοζάνη θα γίνει ο μητροπολιτικός δήμος όπου θα φιλοξενείται ένας από τους δέκα εθνικούς θεατρικούς θεσμούς. Επομένως ο ρόλος του νέου Περιφερειακού θεάτρου στη νέα εποχή είναι καθοριστικός. Σχεδιάζει για το σύνολο της περιφέρειας , ενθαρρύνει δραστηριότητες, συμπαράγει με άλλα θέατρα, ενθαρρύνει τη δημιουργία και άλλων επαγγελματικών ομάδων. Γίνεται πόλος έλξης σημαντικών δημιουργών.  Συνεργάζεται με τη μορφή των συμπαραγωγών ή μετακλήσεων με άλλα θέατρα σε όλη την Ελλάδα [Εθνικό, Κ.Θ.Β.Ε., Εθνική Λυρική Σκηνή κ.ά.] Δημιουργεί διαρκή εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την περιφέρεια. Κυλιόμενες πρεμιέρες σε διαφορετικές πόλεις, όπου οι δημιουργοί θα ζούν για ένα διάστημα στις πόλεις όπου θα φιλοξενείται η πρεμιέρα. Καθημερινή και όχι αποσπασματική λειτουργία των δραστηριοτήτων του θεάτρου. Ενίσχυση ερασιτεχνικών ομάδων. Κίνητρα για εγκατάσταση και άλλων επαγγελματικών ομάδων. Διοργάνωση ετήσιου ερασιτεχνικού φεστιβάλ θεάτρου.Συμβολή στην οργάνωση του ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ. Έτσι οι πόλεις ζωντανεύουν, οι πολίτες φορτίζουν την ευαισθησία τους. Στο νέο θεσμό αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.

ΚΤΗΡΙΑ

-Καταγραφή και διάσωση των κτηριακών υποδομών που μπορούν να φιλοξενήσουν όχι μόνο πολιτιστικές αλλά και κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει ήδη καταγραφή κτηριακών εγκαταστάσεων σε 35 τοπικές κοινότητες.  Παλιά κτήρια, κοινοτικά καταστήματα, κτήρια και αποθήκες συνεταιρισμών ρημάζουν στην εγκατάλειψη. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει συντονισμένα και να ολοκληρωθεί.  Είναι υπόθεση της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αλλά και της πολιτείας , η καταγραφή και διάσωση κτηρίων στα χωριά και στο σύνολο της Περιφέρειας, με την απαραίτητη δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος.

Πριν από λίγες μέρες ,στη συνάντηση με την διοικήτρια του ΟΑΕΔ, πρότεινα τη συνεργασία ΟΑΕΔ και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών προγραμμάτων απασχόλησης στον τομέα κατασκευής μικρών έργων σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Εκπόνηση μελετών και προγραμματισμός μικρών έργων διάσωσης και συντήρησης κτηριακών υποδομών. Έτσι θα δημιουργηθεί μια αλληλουχία χώρων όπου θα ζωντανέψουν οι τοπικές κοινότητες, με προβολές , παραστάσεις,  ερασιτεχνική δημιουργία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται ,έστω και προσωρινά, το κορυφαίο πρόβλημα της ανεργίας, ενώ θα αρχίσει να επιστρέφει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στην κοινωνία.

-ΔΙΑΣΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ που ιστορικά συνέβαλαν στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, και σήμερα είναι εγκαταλελειμένα. Η διάσωση και επισκευή των κτηρίων αυτών , θα δημιουργήσει ένα νέο μοντέλλο ανάπτυξης σε όλη την περιοχή. Έτσι λοιπόν παλιές βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες, αποθήκες, κτήρια συνεταιρισμών, κοινοτικά καταστήματα, παλιά σχολεία, κινηματογράφοι κ.ά. θα ξαναζωντανέψουν και θα επιστρέψουν στην κοινωνία με διαφορετική μορφή και θα συνεχίσουν τη ζωή τους, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗ και ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [ενδεικτικά]:

-Κτηριακές εγκαταστάσεις ΑΕΒΑΛ – ΑΗΣ Πτολεμαίδας.

-Αίθουσα Θεατροδρόμιου- Κοζάνη

-Αγορά κινηματογράφου ΖΩΡΖ –Πτολεμαίδα

 

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σήμερα ο νομός διαθέτει:

Χειμερινές αίθουσες:

-Αίθουσα Τέχνης -Κοζάνη

-Θεατροδρόμιο [ χρειάζεται σοβαρές παρεμβάσεις]

-Πνευματικό κέντρο Πτολεμαίδας

-Πνευματικό κέντρο Βελβεντού

-Αίθουσα πολιτισμού Σερβίων [παραδίδεται εντός των ημερών]

-Αίθουσα Νεάπολη

-Αίθουσα Σιάτιστα

Πλην των δύο αιθουσών στην Κοζάνη , κανένας άλλος χώρος δεν διαθέτει σοβαρές τεχνικές υποδομές.

Καλοκαιρινά [ανοιχτά Θέατρα]:

-Ποντοκώμη

-Υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Κοζάνης

-Υπαίθριο θέατρο Πτολεμαίδας

-Υπαίθριο Θέατρο Σερβίων

-Υπαίθριο θέατρο Νεάπολης

Η περιφερειακή αρχή μπορεί να διαθέσει μικρό, αλλά καθοριστικής σημασίας, ποσό για την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των παραπάνω ανοιχτών θεάτρων, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Ένα κορυφαίο κεφάλαιο της ιστορίας μας, που οφείλουμε να υπερασπιστούμε , να καταγράψουμε, να διασώσουμε , να διαδόσουμε και να αναδείξουμε. Τα μαρτυρικά χωριά και τόποι της Π.Ε.Κοζάνης μπορούν να αποτελέσουν, σε συνδυασμό με παράλληλες δραστηριότητες, τόπους επίσκεψης και προσκυνήματος καθώς επίσης να ενταχθούν και σε μία ιστορική διαδρομή, αυξάνοντας θεαματικά την επισκεψιμότητα των των τοπικών κοινοτήτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η περιοχή μας διαχρονικά διαθέτει σημαντικούς καταξιωμένους και αναγνωρισμένους δημιουργούς, σε κάθε τομέα δημιουργικής έκφρασης. Οι δημιουργοί της περιοχής, θα πρέπει να τιμηθούν και όσοι δεν είναι ευρέως γνωστοί θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να επικοινωνηθεί το έργο τους. Παράλληλα χρειαζόμαστε μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση νέων δημιουργών, αλλά και συστηματικής παρουσίασης του έργου των παλαιότερων αλλά και σύγχρονων δημιουργών της περιοχής μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για σχολεία:

Πέρα από τα διαρκή εκπαιδευτικά προγράμματα και τις «μαθητικές συναντήσεις», τα προγράμματα θα πρέπει να αφορούν οδικούς χάρτες [ διαδρομές] με στόχο την γνωριμία των μαθητών με την περιοχή. Ειδικά προγράμματα για δημοτικό και γυμνάσια λύκεια.

ΔΕΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Υπάρχει καταγεγραμμένη πρότασή μου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Π.Σκουρλέτη[16/12/2015],  καθώς και στον πρόεδρο της Δ.Ε.Η. κ. Μ.Παναγιωτάκη. Επιστροφή των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής , με τη δημιουργία Αρχαιολογικού και Ιστορικού Βιομηχανικού Μουσείου. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επώνυμα έργα της περιοχής της Εορδαίας, που ήδη δρομολογείται και θα δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ

Να ενθαρρυνθεί κάθε δημοτική ενότητα στη δημιουργία χειμερινού κύκλου  εκδηλώσεων [ Φεστιβάλ] αξιοποιώντας κάθε παραδοσιακό κτίσμα, αλλά και άλλους χώρους [θέατρα-μπαράκια-καφενεία κ.λ.π.]. Οι πόλεις πρέπει να ζωντανέψουν. Η ποιότητα ζωής να αναβαθμίζεται καθημερινά καθώς και η τοπική οικονομία.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  – Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

-Δημιουργία από το καλοκαίρι του 2017 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Χώμα και νερό» [ενδεικτικός τίτλος] στο Νομό Κοζάνης. Μια μεγάλη διεθνής γιορτή που θα ενώνει τον πολιτισμό με την φύση και τα προιόντα γης και θα αναδεικνύει την περιοχή μας σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.

Σε πρώτη φάση [2017] για 10 ημέρες σε ιστορικούς τόπους της περιοχής να δημιουργηθούν κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα πανελλαδικής εμβέλειας, στους χώρους των οποίων θα παρουσιάζονται, θα προσφέρονται και θα πωλούνται, τα υψηλής ποιότητας προιόντα γης της περιοχής [εκθέσεις- αγορές]. Σταδιακά και κάθε χρόνο η διάρκεια του Φεστιβάλ θα μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη γιορτή, μπορεί να γίνει υπόθεση όλων των κατοίκων του νομού, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή, η οποία θα πρέπει να είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Σταδιακά η γιορτή[ΦΕΣΤΙΒΑΛ] θα απλωθεί σε όλο το νομό αλλά και την Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως για την υλοποίηση ενός παρόμοιου εγχειρήματος , δεν απαιτούνται μεγάλα ποσά, αλλά κυρίως πολιτική βούληση και όραμα για την υλοποίησή του.

Ενδεικτικοί Χώροι: Μουσείο Αιανής – Βυζαντινά Μηνμεία- Λίμνη Πολυφύτου- Ορυχεία- Εγκαταστάσεις ΔΕΗ- Παραδοσιακοί οικισμοί- Πλατείες χωριών – Ανοιχτά θέατρα- κτήρια συνεταιρισμών-παραδοσιακές αυλές, κ.λ.π. Να συμφωνηθεί πως το φεστιβάλ αυτό θα υιοθετηθεί από όλες τις δημοτικές αρχές και στο διάστημα αυτού του δεκαημέρου δεν θα υπάρχει άλλη εκδήλωση έτσι ώστε να στηρίζεται συλλογικά η κοινή προσπάθεια. Οι όποιες θρησκευτικές πανηγύρεις υπάρχουν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, μπορούν να ενταχθούν στη Μεγάλη Γιορτή , να στηριχτούν από όλους και να αναβαθμιστούν.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Να δημιουργήσουμε την μεγάλη κίνηση πολιτών ,την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπου  πολιτιστικοί και επιστημονικοί φορείς, ανεξάρτητοι δημιουργοί και πολίτες,με πρωτοβουλίες αλλά και  σε συνεργασία με την πολιτεία και τους φορείς αυτοδιοίκησης , να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, που να υπερασπίζεται την ιστορία και την παράδοση που θα οδηγεί στον σύγχρονο πολιτισμό και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Μέσα από την ανάταση και ανάπτυξη του πολιτισμού, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, καθώς ολοένα και περισσότερος κόσμος θα επιθυμεί την συμμετοχή και θα στηρίζει τις πολιτιτιστικές δραστηριότητες.  Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι θεσμοί χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα η τοπική επαγγελματική δραστηριότητα θα διευρύνει καθημερινά το κοινό της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρώτο Συνέδριο για τον Πολιτισμό στην Κοζάνη. Νοέμβριος 2016 . Οργανωτική επιτροπή όλοι οι φορεία αυτοδιοίκησης, αποτελούμενη από νέους ανθρώπους.

Ο Πολιτισμός είναι το μεγάλο στοίχημα. Στα επόμενα χρόνια η Π.Ε.Κοζάνης μπορεί να αναδειχτεί σε ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμη Μουμουλίδη

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε.Κοζάνης

Leave a Reply

Your email address will not be published.