Τι μισθό παίρνουν οι Έλληνες

Η πλειονότητα των εργαζομένων είδε μείωση αμοιβών κατά τη διάρκεια της κρίσης

Τι μισθό παίρνουν οι Έλληνες

Με υψηλά τυπικά προσόντα αλλά χαμηλά αμειβόμενοι είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, όπως δείχνει έρευνα που έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας intrajobs.com.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένας στους τρεις εργαζόμενους έχει πανεπιστημιακό πτυχίο, ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ποσοστό 33,55%) ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου είναι το 38,03%. Απολυτήριο Λυκείου έχει το 15,92% και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση το 11,45%.

Υποαμειβόμενοι είναι πάντως πολλοί πτυχιούχοι ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων αμοίβονται ακόμη και με 450 ευρώ το μήνα.

Η έρευνα έδειξε ότι:

  • Τα μεγαλύτερα ποσοστά σε κάθε επίπεδο σπουδών είναι σήμερα υπάλληλοι.
  • Στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας από Υποδιευθυντές και πάνω συναντάμε μόνο Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς.
  • Όσον αφορά τις μηνιαίες αμοιβές των συμμετεχόντων, μεγάλο ποσοστό κάθε επιπέδου σπουδών βρίσκεται στην κατηγορία από 451€ έως 1000€.
  • Στη Μεταλυκειακή Εκπαίδευση, Αποφοίτους Λυκείου, Γυμνασίου και Άλλο η πλειονότητα βρίσκεται στην κατηγορία αμοιβών από 451€ έως 1000€ ενώ η πλειοψηφία των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ και διδακτορικών βρίσκεται σε ψηλότερη κατηγορία από 1001€ έως 2000€.
  • Οι τελευταίοι είναι και οι μόνοι που απολαμβάνουν αμοιβές μεγαλύτερες από 2000€.
  • Σε θέσεις υπαλλήλων βρίσκονται τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετεχόντων κάθε κατηγορίας σπουδών.
  • Τα μεγαλύτερα ποσοστά όσων είναι υπάλληλοι σε κάθε επίπεδο σπουδών έχουν προϋπηρεσία πάνω από 11 έτη! Οι αμοιβές τους ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στα χρόνια εμπειρίας.
  • Μεταπτυχιακοί υπάλληλοι με 1-5 χρόνια προϋπηρεσίας αμείβονται με λιγότερα από 450€ και πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με 6-10 χρόνια προϋπηρεσίας αμείβονται επίσης με λιγότερα από 450€!
  • Στα 11-15 χρόνια προϋπηρεσίας Μεταπτυχιακοί έχουν αμοιβές ακόμη και από 751€ ενώ Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταλυκειακής εκπαίδευσης ακόμη και από 451€!
  • Όσον αφορά τη διακύμανση των αμοιβών τους την περίοδο της κρίσης οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μεγάλη πλειοψηφία ότι είδαν μείωση σε διάφορα ποσοστά.

news.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.