Χαρτογράφηση πληθυσμού ελεύθερων μινκ από την Π.Ε. Καστοριάς

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας κατά το δυνατόν πιο ξεκάθαρης και αντιπροσωπευτικής εικόνας αναφορικά με τους ελεύθερους πληθυσμούς μινκ που υφίστανται στην περιοχή μας, θα παρακαλούσαμε όπως ενημερώνετε εγγράφως με σύνταξη σχετικής επιστολής ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail (t.py@kastoria.pdm.gov.gr) το οικείο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας για περιστατικά εμφάνισης μινκ που πέφτουν στην αντίληψή σας.

Η καταγραφή και η χαρτογράφηση των πληθυσμών ελεύθερων μινκ, αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα για τη θεμελίωση της σκοπιμότητας καθορισμού τυχόν μετέπειτα απαιτούμενων ενεργειών επίλυσης των προβλημάτων που το ανωτέρω εισβολικό είδος πιθανά να έχει επιφέρει στο οικοσύστημα της περιοχής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς κο. Σ. Παπαδόπουλο (τηλ. 2467 350380)   και

κα Ε. Αμπαρτζάκη (τηλ. 2467 350266).

Leave a Reply

Your email address will not be published.