Μέχρι 9/03 οι ενστάσεις για τα πορίσματα του ΕΛΓΑ

Μέχρι 9/03 οι ενστάσεις για τα πορίσματα του ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28/02/2016 οι αρμόδιοι ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Καστοριάς έχουν παραλάβει τα πορίσματα από τις παρακάτω αναγγελίες:

  • Τ.Κ. Τσάκονης: ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ της 18/09/2016
  • Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 19/09/2016
  • Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
  • Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016
  • Τ.Κ. Μανιάκων: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 09/09/2016

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα  μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 09/03/2017. Τα τέλη επανεκτίμησης είναι 1€/ στρέμμα και 0,10€/δέντρο.

http://www.kastoria.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.