Μεταπτυχιακά προγράμματα: Δωρεάν υπό προϋποθέσεις για οικονομικά αδύναμους

Μεταπτυχιακά προγράμματα: Δωρεάν υπό προϋποθέσεις για οικονομικά αδύναμους

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές προαναγγέλλει το υπουργείο Παιδείας, μέσω σχεδίου νόμου που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Η ηγεσία του υπουργείου παιδείας, προωθεί σημαντικές βελτιώσεις στο καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, δίνοντας τη δυνατότητα της δωρεάν πρόσβασης οικονομικά αδύναμων φοιτητών, προσφέροντας οικονομικά «μπόνους» μέσω των κρατικών πιστώσεων στα Ιδρύματα που θα παρέχουν δωρεάν μεταπτυχιακά στους φοιτητές τους, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις νέων επιστημόνων.

«Τα μεταπτυχιακά αποτελούν ένα από τα πλέον θετικά στοιχεία των ΑΕΙ. Συνεπώς δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε όλα τα μεταπτυχιακά επειδή κάποια έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους» τονίζει στην εφημερίδα Έθνος ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να περιοριστεί η αυθαιρεσία στα ΠΜΣ και να διωχθούν «παρασιτικές καταστάσεις».

Πρόσβαση στα μεταπτυχιακά πρέπει να έχουν όλοι, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα, εξηγεί ο υπουργός και τονίζει ότι βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ακαδημαϊκότητα των ΠΜΣ και η δυνατότητα εμπλοκής σε αυτά νέων επιστημόνων.

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου θα παρουσιάσει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, το Σάββατο, το σχέδιο νόμου, το οποίο πιθανότατα τον Φεβρουάριο θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, ώστε να εφαρμοστεί από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

-Την αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΠΜΣ έχουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

-Κάθε Τμήμα καταθέτει στην Κοσμητεία μία αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας στην οποία αναλύονται οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σημαντική η λειτουργία του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

-Η Σύγκλητος του κάθε πανεπιστημίου και η Συνέλευση κάθε ΤΕΙ αποφασίζουν την ίδρυση νέων ή τη συνέχιση των υπαρχόντων ΠΜΣ

-Τα ΠΜΣ είναι μονοετή ή διετή

-Κάθε μέλος ΔΕΠ αν θέλει να διδάξει σε δεύτερο μεταπτυχιακό, είναι υποχρεωμένο να διδάξει σε ΠΜΣ του Τμήματός του χωρίς αμοιβή. Αν το τμήμα στο οποίο ανήκει δεν έχει ΠΜΣ, τότε μπορεί να διδάξει σε άλλο, χωρίς να αμείβεται. Εφόσον πληροί αυτή την προϋπόθεση δικαιούται να διδάξει κατά μέγιστο σε ένα ΠΜΣ αμειβόμενος.

-Κάθε ΠΜΣ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων σε αυτό.

-Κάθε ΠΜΣ καταθέτει αναλυτικό και αιτιολογημένο κόστος λειτουργίας του.

-Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι μόνο να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα ΠΜΣ που δεν έχουν τέλη εγγραφής, αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός τους σε κάθε Ίδρυμα.

-Οι αποφάσεις των Συγκλήτων και των Συνελεύσεων θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για τον καθορισμό των οικονομικών της Εκπαίδευσης, θα υπάρχει δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση όλων των ανελαστικών δαπανών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εντός τριετίας.

-Το 1/3 των μελών ΔΕΠ ενός τμήματος έχουν το δικαίωμα πριν από την έναρξη του ΠΜΣ να καταθέσουν εγγράφως στις Συγκλήτους και Συνελεύσεις ΤΕΙ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σε περίπτωση που θεωρούν ότι το ύψος των τελών εγγραφής είναι υψηλό.

-Όλα τα ΑΕΙ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ετησίως και απολογιστικά εκθέσεις με το ύψος των εσόδων και την κατανομή των δαπανών των ΠΜΣ ανά κατηγορία

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.