Νέα προκήρυξη μεταπτυχιακού 2016-2017 του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Νέα προκήρυξη μεταπτυχιακού 2016-2017 του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2016, στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις)
  1. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education

(Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακ. έτος 2016-2017

και δεν θα δεχθεί εισακτέους)

  1. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural StudiesSemiotics andCommunication (σαράντα πέντε θέσεις)

Προκήρυξη μεταπτυχιακού

  • κατεβάστε την προκήρυξη εδώ
  • κάντε την αίτηση σας εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.