Μετ’ εμποδίων η αξιοποίηση 70.000 ακινήτων του Δημοσίου

Μετ’ εμποδίων η αξιοποίηση 70.000 ακινήτων του Δημοσίου

Το «τιτάνιο» έργο της αξιολόγησης της δυνατότητας αξιοποίησης 70.000 ακινήτων του Δημοσίου πολλά εκ των οποίων είναι καταπατημένα, αμφισβητούμενα και αγνώστου εκμεταλλεύσεως ανέλαβε επιτροπή που συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ), με σκοπό να επιλέξει ποια ακίνητα θα περάσουν στο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων.

Κατ’ επιταγήν της συμφωνίας με τους δανειστές, η επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΓΓΔΠ και των εμπλεκόμενων υπουργείων, καλείται να εξετάσει ακόμη μία φορά τους τίτλους, τις διπλοεγγραφές στα μητρώα, πόσα ακίνητα είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα και να εισηγηθεί τη μεταφορά τους στο Υπερταμείο.

Το έργο δεν αφορά στα εκμεταλλεύσιμα ακίνητα του υπουργείου Οικονομικών, ο μεγαλύτερος όγκος των οποίων έχει μεταφερθεί τα προηγούμενα χρόνια στην ΕΤΑΔ, αλλά των λοιπών υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορείς (ακίνητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ.α..).

Στην καλύτερη περίπτωση, θα μεταφερθούν φέτος στο Υπερταμείο μόνο κάποιες ομάδες εμπορικά εκμεταλλεύσιμων και κυρίως χωρίς βάρη ακινήτων. Κριτήρια για την αξιολόγηση θα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ακινήτου, η ύπαρξη πολεοδομικού φακέλου, οι καταπατήσεις, οι διπλοεγγραφές, καθώς και αν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα.

Η εικόνα των ακινήτων του υπουργείου Εργασίας είναι χαρακτηριστική της χαώδους κατάστασης που επικρατεί. Σύμφωνα με τα Νέα από τα συνολικά 1.100 ακίνητα, 50% είναι κενά ή αναξιοποίητα, μόλις 14% από αυτά είναι μισθωμένα και μόνο το 6% αξιοποιείται ως ιδιόχρηση. Από τα οικόπεδα που είναι περίπου 640.000 τ.μ., 21% είναι καταπατημένα, άνω του 60% είναι αναξιοποίητα και μόλις το 1% έχει αξιοποιηθεί.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.