Μειώσεις έως 20 ευρώ τον μήνα στον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων

Μειώσεις έως 20 ευρώ τον μήνα στον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων

Τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλει το Δημόσιο προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, από την 1/1/2017, καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, τους ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος, τα αιρετά όργανα (βουλευτές και δήμαρχοι), που, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ, υπάγονταν στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας, κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016), για την απόδοση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται, μηνιαίως, σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται, μηνιαίως, σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος, ως εξής:

– Έτος 2017-ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών: 3,33%.

– Έτος 2018-ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών: 6,67%.

– Έτος 2019-ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών: 10%.

– Έτος 2020 και εξής-ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών: 13,33%.

Με το νέο σύστημα, όμως, οι κρατήσεις θα γίνονται πλέον επί των αποδοχών που λαμβάνει σήμερα με αποτέλεσμα κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων, ειδικότερα οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ ειδικά όσοι έχουν και αρκετά χρόνια υπηρεσίας, θα δουν μειώσεις, πάνω από 20 ευρώ το μήνα στις καθαρές τους αποδοχές.

Αντίθετα ωφελημένοι από τις νέες κρατήσεις είναι οι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ καθώς οι εισφορές τους θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες και θα κερδίσουν στο μηνιαίο καθαρό τους μισθό από 1 μέχρι και 20 ευρώ.

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.