Με έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ έκλεισε το εξωτερικό ισοζύγιο το 2016

Με έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ έκλεισε το εξωτερικό ισοζύγιο το 2016

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ το 2016 έναντι πλεονάσματος 206 εκ. ευρώ το 2015, κυρίως λόγω της μείωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 878 εκ. ευρώ το 2016.

Η αξία των εξαγωγών και υπηρεσιών μειώθηκε κατά 6,1% ενώ η αξία των εισαγωγών κατέγραψε μείωση 4,2% με αποτέλεσμα την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 649 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται στον περιορισμό του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων κατά 1,4 δισ. ευρώ και στον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 290 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015.

Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο της αξίας των εξαγωγών. Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 6,0%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Ακόμη, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές κατά 1,2 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Επιπλέον, μειώθηκαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 878 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 6,4%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, του οποίου το πλεόνασμα υπερδιπλασιάστηκε.

Οσον αφορά το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, αυτό παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 750 εκατ. ευρώ το 2016, κατά 276 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του 2015. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων.

Ακόμη, το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 71 εκατ. ευρώ, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων.

Οι απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 622 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, παρουσίασαν άνοδο κατά 2,8 δισ. ευρώ, έναντι ανόδου 1,0 δισ. ευρώ το 2015.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, έναντι 5,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015.

Πηγή: ert.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.