Μήνυμα της Μ. Αντωνίου για την 19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον Ποντιακό Ελληνισμό

Μήνυμα της Μ. Αντωνίου για την 19η Μαΐου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον Ποντιακό Ελληνισμό

Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Ιστορίας που δεν παραγράφεται ούτε λησμονείται. Ιστορίας από την οποία πρέπει να αντλούμε διδάγματα και να βλέπουμε τις αδυναμίες μας, αλλά και τις δυνατότητές μας.

Η αλήθεια που προβάλλει μπροστά μας όταν φέρνουμε στη σκέψη μας την ιστορική πραγματικότητα δεν θα πρέπει να κρύβεται πίσω από καμία σκοπιμότητα.

Ο Ποντιακός Ελληνισμός σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται. Διατηρεί ζωντανές τις μνήμες, τις παραδόσεις και τις προσδοκίες του. Αγωνίζεται και διαπρέπει. Σε αυτούς τους ανθρώπους ου επί αιώνες κρατούν ζωντανό τον Ελληνισμό έχουμε χρέος να αποδώσουμε όσα τους οφείλουμε.

Η Ιστορία είναι αυτή που διδάσκει. Που μας βοηθά να γνωρίσουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published.