Λύση μόνο με ΔΝΤ δείχνουν οι θεσμοί

Λύση μόνο με ΔΝΤ δείχνουν οι θεσμοί

Τα πράγματα φαίνεται να δυ­σκολεύουν για την Αθήνα, στην οποία κατά κανόνα στρέφεται το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης (αν όχι εξ ολοκλή­ρου) όσο τα χρονικά περιθώρια στε­νεύουν κι ενώ αρχίζει να θερμαίνεται το προεκλογικό κλίμα στην Ολλαν­δία. Την Τρίτη ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ δή­λωσε ότι η αξιολόγηση δεν θα προλά­βει να ολοκληρωθεί ώς την ερχόμενη Δευτέρα. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα παραμένει ζωτικής ση­μασίας. Και χθες κλιμάκωσε λέγοντας στο ολλανδικό κοινοβούλιο όπου ρω­τήθηκε σχετικώς πως χωρίς τη στήριξη του ΔΝΤ η Ελλάδα χρεοκοπεί.

Το μήνυμα ότι «συμφωνία δεν κλείνει χωρίς το ΔΝΤ» φαίνεται να με­τέφερε στην κυβέρνηση εκ του σύ­νεγγυς ο επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αθήνα με αφορμή την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημί­ου Αθηνών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος σημείω­σε ότι οι αποφάσεις παίρνονται από όλους τους θεσμούς, «συμπεριλαμ­βανομένου του ΔΝΤ», ενώ εξερχόμενος από το Μαξίμου συμπλήρωσε: «Θέλουμε συμφωνία με το ΔΝΤ», δι­ότι αποτελεί «δικλίδα ασφαλείας και για την Ελλάδα».

Στην κυβέρνηση φαίνεται να παίρ­νουν το μήνυμα – αν και λίγες μέρες πριν ο πρωθυπουργός εκτιμούσε ό­τι το ταμείο θα αποχωρήσει – κι ελ­πίζουν ότι η πρόταση που θα δια­μορφωθεί θα βασίζεται στα αναθεωρημένα (και βελτιωμένα) στοιχεία και τις προβλέψεις της Κομισιόν για το 2016 που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Σε αυτά άλλωστε επέμεινε, σε πρώτο πλάνο, και ο Μοσκοβισί στις δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ευελπιστούσε η κυβέρνηση, η οποία έδινε αναμενόμενα θετικό πρόσημο στην επίσκεψή του.

«Το 2016 υποθέταμε ότι θα ήταν μία χρονιά ύφεσης. Αντίθετα, είχαμε 0,3% του ΑΕΠ ανάπτυξη και είχαμε πολύ καλά τελευταία τρίμηνα. Οι δι­κές μας προβλέψεις για το 2017 και το 2018 είναι εκείνες που καταδει­κνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει μία εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Ευ­ρώπη, 3% για το 2018. Σε σχέση με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, όπου και πάλι είχατε υπεραπόδοση όπως και το 2015 και το 2016, τα πράγμα­τα πήγαν καλά. Το ίδιο θα συμβεί, πι­στεύω, και για το 2017-2018», σημεί­ωσε. Και συνέχισε αφήνοντας αιχμή για το ΔΝΤ και τα στοιχεία που αυτό επικαλείται πως «όποιες κι αν είναι οι αποφάσεις τώρα, αυτές θα πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά νούμε­ρα, στους πραγματικούς αριθμούς και οι πραγματικοί αριθμοί, όπως εί­δα εγώ τη Δευτέρα, είναι εκείνοι οι αριθμοί που εντάσσονται στις δικές μας προβλέψεις». Τώρα πώς θα συμ­βιβαστούν η παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα και τα στοιχεία της Κομισιόν που αυτό απορρίπτει μένει να φανεί. Αυτή είναι η φόρμου­λα που αναζητείται, σύμφωνα με πη­γές που παρακολουθούν από κοντά τη διαπραγμάτευση.

Σε ό,τι αφορά το επικείμενο Eurogroup, ο Πιέρ Μοσκοβισί έκανε λόγο για τη δυνατότητα «να θέσει τις πα­ραμέτρους μίας συμφωνίας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολό­γησης».

Παραδοχές και μετατοπίσεις

Η κυβέρνηση ήδη από το Σαββα­τοκύριακο, αμέσως μετά τις επαφές που είχε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στις Βρυξέλλες την περασμένη Πα­ρασκευή με τους εκπροσώπους των θεσμών, άρχισε να εκπέμπει σήμα­τα ότι δεν μπορεί να κάνει υποχωρήσεις αν δεν λά­βει υπολογίσιμα αντισταθ­μίσματα, δη λαδή τα μεσο­πρόθεσμα για το χρέος, ώ­στε να καταστεί εφικτή η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση τον Μάρτιο, και κάποια μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η (μερική) προληπτική νομοθέτηση φαίνεται να τε­λεί υπό συζήτηση, έστω κι αν δεν υ­πάρχει κατάληξη στο πλαίσιο της δι­απραγματευτικής τακτικής τού «δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα αν δεν συμφωνηθούν όλα». Ο κυβερνητικός εκ­πρόσωπος επέμεινε ότι «συζητείται» το σενάριο βάσης («baseline»), χωρίς να έχει διαμορφωθεί κάποια επίσημη τελική πρόταση των δανειστών προς την Αθήνα.

Πάντως, πλέον υπάρχει η παραδο­χή – διά στόματος Τσακαλώτου – ότι η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού «δεν νομοθετούμε ούτε ένα ευρώ μέτρα» ήταν μια διαπραγματευτική θέση, προκειμένου η ελληνική πλευ­ρά να πάει με το μάξιμουμ στο τρα­πέζι για να κάνει μικρότερη υποχώ­ρηση. Η κυβέρνηση «δεν υποχωρεί από τη διαπραγματευτική της θέση», επιχείρησε να διορθώσει ο κυβερνη­τικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, συμπληρώνοντας «δεν πάμε για να τη χαρίσουμε, πάμε για να την κερδίσουμε».

Τις προηγούμενες μέρες η δημό­σια ρητορική μετατοπίστηκε από το «ούτε ευρώ μέτρα» σε «ούτε ευρώ μέτρα λιτότητας» ή «ούτε ευρώ λιτό­τητα». Στην ενημέρωση των πολιτι­κών συντακτών – η οποία σημειωτέον ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή το πρωί της Τρίτης – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε σε αυτή τη δι­ατύπωση χωρίς περαιτέρω διευκρινί­σεις, το ίδιο βράδυ όμως στην τηλε­οπτική του συνέντευξη διευκρίνισε πως «στόχος της ελληνικής κυβέρ­νησης είναι η συμφωνία που θα πετύχουμε να έχει μηδενικό δημοσιο­νομικό αντίκτυπο». Με άλλα λόγια, αυτό που λέει πλέον η κυβέρνηση εί­ναι πως όποια μέτρα αναγκαστεί να λάβει θα πρέπει να εξισορροπούνται από τα όποια αντισταθμιστικά μέτρα συμφωνηθούν και την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Κοινώς, η κυβέρνηση έχει ανοίξει παράθυρο για υποχωρήσεις, εφό­σον όμως λάβει τη συνολική συμ­φωνία που διεκδικεί, αν και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι δανει­στές δείχνουν να «κλείνουν το μάτι» στο σενάριο της ο­λοκλήρωσης της αξι­ολόγησης τώρα (με τα πρόσθετα μέτρα για μετά το 2018) και για τα υπόλοιπα (μεσοπρόθεσμα, πρωτογενή πλεονάσματα) βλέπουμε…

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.