Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς: Στο επίκεντρο η Λίμνη των Ευχών

Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς: Στο επίκεντρο η Λίμνη των Ευχών

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο Θέμα Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις  
2ο Θέμα Έγκριση δημιουργίας Δημόσιας Βιβλιοθήκης στην Καστοριά Εισήγηση Δημάρχου
3ο Θέμα

 

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για τη διάθεση χώρων εκμίσθωσης του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με τη διακριτική ονομασία: «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» στη Δ.Κ. Καστοριάς Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4o Θέμα Καθορισμός Τελών χρήσης Κοινοχρήστων χώρων για τη λειτουργία του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με τη διακριτική ονομασία: «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» στη Δ.Κ. Καστοριάς Απόφαση

Οικον. Επιτροπής

5o Θέμα Συγκρότηση της Επιτροπής Οργάνωσης του θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με τη διακριτική ονομασία: «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» στη Δ.Κ. Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
6ο Θέμα Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς Απόφαση

Οικον. Επιτροπής

7ο Θέμα Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2015 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
8ο Θέμα Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση  Διοικ. Συμβουλίου Ν.Π.
9ο  Θέμα Αποδέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού που έχει διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
10ο Θέμα Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τον ΟΑΕΔ για την αποτροπή της εφαρμογής του Ν.4186/2013, που αφορά στο κλείσιμο των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ). Έγγραφο ΟΑΕΔ
11οΘέμα Λήψη απόφασης για την κατ΄αρχήν έγκριση δημιουργίας «ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Αντιδημάρχου Λεων. Παπαδημητρίου
12οΘέμα Λήψη απόφασης για εκχώρηση προς χρήση εργαλείων και υλικών της υπό εκκαθάριση ΔΗ.ΠΕ.ΚΑ., προς το ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς. Εισήγηση  Αντιδημάρχου Λεων. Παπαδημητρίου
13οΘέμα Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση του καταργηθέντος Δημ. Σχολείου Πενταβρύσου, στο Σύλλογο «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ» Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
14οΘέμα Έγκριση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καστοριάς, έτους 2016. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δημ. Πετρόπουλου

15οΘέμα Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης Βράβευσης Αθλητών και έγκριση δαπανών Εισήγηση  Αντιδημάρχου

Δημ. Πετρόπουλου

16οΘέμα Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων-θεσμών «Εορταστικού Δωδεκαημέρου 2015-2016» και έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δημ. Πετρόπουλου

17οΘέμα Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων-θεσμών «Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων δένδρων» και έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δημ. Πετρόπουλου

18οΘέμα Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά τα Σάββατα, υπαλλήλων του Τμ. Συντήρησης Κτιρίων και Υποδομών, Δικτύων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, για το 2016. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δημ. Κωτούλα

19οΘέμα Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά τα Σάββατα, υπαλλήλων των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου για το 2016. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Νικ. Φωτιάδη.

20οΘέμα Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για δέσμευση θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του 4ου Δημ. Σχολείου επί  της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21οΘέμα Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου (ιτιά κλαίουσα) επί της οδού Αντιόχου της Δ.Κ. Καστοριάς Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22οΘέμα Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου (αμυγδαλιά) επί της οδού  Χρ. Ζάχου της Δ.Κ. Καστοριάς Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23οΘέμα Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
24οΘέμα Λήψη απόφασης για επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην περιοχή Παλαιοπόταμος Τ.Κ. Πολυκάρπης και Ποταμιά Τ.Κ. Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
25οΘέμα Λήψη απόφασης για επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην περιοχή Ακρα λίμνη Τ.Κ. Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών
26οΘέμα Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
27οΘέμα Ορισμός μελών Δημ. Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
28οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΤΕΡΙΑ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
29οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Β΄φάση)» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
30οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
31οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ (συνέχιση εργασιών)» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
32οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΙΑΚΩΝ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
33οΘέμα Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ και ΚΥΠΡΟΥ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
34οΘέμα Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
35οΘέμα Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
36οΘέμα Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
37οΘέμα Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΛΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
38οΘέμα Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
39οΘέμα Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Leave a Reply

Your email address will not be published.