Ημεριδα για την ανάδειξη της λίμνης Πολυφύτου

Ημεριδα για την ανάδειξη της λίμνης Πολυφύτου

Η Περιφερειακή παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΠΟΧΗ»,  αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία και ξεκινά διάλογο, σε συνεργασία με τις δημοτικές κινήσεις «ΚΟΖΑΝΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» και «ΑΝΤ.Α.Μ.Α.», με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς της περιοχής, την αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ορθολογικής αξιοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης της λίμνης Πολυφύτου.

Είναι γεγονός ότι 42 χρόνια  μετά τη κατασκευή του φράγματος και την ίδρυση της ομώνυμης λίμνης, η ολιγωρία της πολιτείας (κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης) σχετικά με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που διαμόρφωσε η νέα πραγματικότητα, οδήγησε σε αδράνεια τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να παραμένει η λίμνη ανεκμετάλλευτη. Η απαλλοτρίωση από τη ΔΕΗ χιλιάδων στρεμμάτων εύφορης καλλιεργούμενης γης επηρέασε καθοριστικά την απασχόληση και το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, αφού η οικονομία βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην αγροτική παραγωγή. Η μείωση του παραγωγικού συντελεστή γη, οδήγησε μεγάλο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και ολόκληρους οικισμούς εκτός παραγωγικής διαδικασίας.

Η περιοχή γνώρισε μια πληθυσμιακή συρρίκνωση και έκτοτε ακολουθεί φθίνουσα πορεία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δημιουργήσει εναλλακτικό παραγωγικό πρότυπο, με εξαίρεση τον οικισμό του Βελβεντού που έχει να επιδείξει σημαντική οικονομική δραστηριότητα στο πρωτογενή τομέα, με την ανάπτυξη της δενδροκαλλιέργειας και του συνεργατισμού. Σε μικρότερο βαθμό η δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε και στους γύρω οικισμούς.

Η γενική μορφολογία της περιοχής παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον από άποψη φυσικού τοπίου γιατί συνδυάζει πεδινή έκταση η οποία περικλείει το υγρό στοιχείο της λίμνης, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών  όγκων  Πιερίων, Καμβουνίων, Βερμίου και Βούρινου.

Δυστυχώς, παρά τις μεγάλες της δυνατότητες και προοπτικές, λόγω της διαμόρφωσης των νέων συνθηκών (υγρό στοιχείο, ιδιαίτερο τοπίο, κλπ), η λίμνη δεν έχει ενταχθεί στην κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής. Οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, και έγιναν αρκετές (αρδευτικό Σερβίων, ΔΕΑΛΠ, εμπλουτισμός λίμνης και ιχθυοκαλλιέργεια, πλωτά λιμανάκια κ.α.), ήταν αποσπασματικές, με πρόσκαιρα αποτελέσματα, χωρίς συνέχεια και ολοκληρωμένο χαρακτήρα παρότι συνήθως συγκροτούνταν φιλόδοξα σχέδια αξιοποίησης.

Έχοντας ως στόχο, τη διερεύνηση όλων αυτών των προβληματισμών, καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής να παρακολουθήσουν τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις της εκδήλωσης και να συμβάλλουν με παρεμβάσεις τους στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, για την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου. Γιατί μόνο ένα τέτοιο σχέδιο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο, μπορεί να υιοθετηθεί και να ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό για υλοποίηση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τέχνης Αιανής, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, και ώρα έναρξης 17:00.

ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΠΟΧΗ»
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΘΕΜΗΣ ΜΟΜΟΥΛΙΔΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.