Ανανέωση αδειών για λαϊκές αγορές

Ανανέωση αδειών για λαϊκές αγορές

Πρόσκληση προς τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου, να προσέλθουν στην υπηρεσία Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για ανανέωση της άδειας απήθυνε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα καλούνται οι παραγωγοί γεωργικών, αμπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, νωπών αλιευτικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιεργητών να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου (Διοικητήριο,  3ος όροφος, Γραφείο 7) προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια που κατέχουν, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του Νόμου 4264/2014  (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014).

Για την ανανέωση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Ασφαλιστική ενημερότητα κατόχου αδείας.
  • Φορολογική ενημερότητα κατόχου αδείας.
  • Βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο κάτοχος διατηρεί την ιδιότητα του παραγωγού (η βεβαίωση αυτή αναζητείται από την Υπηρεσία μας αυτεπάγγελτα).
  • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (στην Υπηρεσία).
  • Η ανανέωση αυτή γίνεται κάθε έτος, κατά την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Διεύθυνση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος Στέλιος Κούτσιας  τηλ. 24673 50312

Leave a Reply

Your email address will not be published.