Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση- Εξωραϊσμός του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου, μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση- Εξωραϊσμός του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου, μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς»

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση- Εξωραϊσμός του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου, μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς», από την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 07:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00:

Ø η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς θα πραγματοποιείται διά της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Σουγαρίδη με μονοδρόμηση προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (από το ΝΟΚ),

Ø η αποχώρηση των οχημάτων από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς θα πραγματοποιείται δια μέσου των οδών Αποστόλου & Αικατερίνης Σκαπέρδα και Παναγιώτη Γυιόκα με μονοδρόμηση προς τον Προφήτη Ηλία.

Η χρήση των ανωτέρω οδών θα γίνεται μόνο για την κυκλοφορία από και προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και η ρύθμιση αφορά και τους πεζούς.

Κατά το διάστημα αυτό, και αποβλέποντας στην υλοποίηση του έργου σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού:

1. Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία όλων των οχημάτων και των πεζών (πλην των οχημάτων έκτακτης ανάγκης) επί της οδού Μαυριωτίσσης από τον Οικισμό Πετσιά έως το Νοσοκομείο.

2. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων και η κυκλοφορία των πεζών επί των οδών Σουγαρίδη (παραλίμνιος) και Αποστόλου & Αικατερίνης Σκαπέρδα και Παναγιώτη Γυιόκα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.