Κομισιόν: Μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης και «καμπάνες» στις χώρες που δεν δέχονται πρόσφυγες

Τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης προσφύγων σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δέχεται «υπερβολικές πιέσεις», καθώς και χρηματικές ποινές για τις χώρες που αρνούνται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει πως το καινούργιο σχήμα, εφόσον γίνει δεκτό από τα κράτη-μέλη, θα κάνει το Σύστημα του Δουβλίνου, πιο «διαφανές», πιο «δίκαιο» και θα ενισχύσει την «αποτελεσματικότητα» του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, η ευθύνη της εξέτασης του αιτήματος ασύλου παραμένει στο κράτος πρώτης υποδοχής -εκτός κι αν ο αιτών έχει συγγενείς σε άλλη χώρα-, ωστόσο προβλέπεται η δημιουργία ενός «διορθωτικού μηχανισμού κατανομής», ο οποίος θα ενεργοποιείται «αυτόματα» όταν μια χώρα δέχεται «δυσανάλογο» αριθμό προσφύγων σε σχέση με τον πληθυσμό και την οικονομική ισχύ της. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος-μέλος θα αρνηθεί να υποδεχτεί πρόσφυγες, θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό στο εκάστοτε κράτος-μέλος, ως «εισφορά αλληλεγγύης».

Τη αυτόματη κατανομή των προσφύγων όταν ξεπερνούν το όριο των δυνατοτήτων μιας χώρας μέλους θα την αναλάβει η «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου», η οποία σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για θέματα Ασύλου (EASO) με ενισχυμένες αρμοδιότητες.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μέτρα «αποθάρρυνσης» των δευτερογενών μετακινήσεων, έτσι ώστε οι πρόσφυγες να υποχρεούνται να παραμένουν στο κράτος-μέλος που είναι υπεύθυνο για την αίτησή τους, προβλέποντας παράλληλα «αναλογικές συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης».

Επίσης, προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που κάνει ένα κράτος-μέλος για την απευθείας επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες ,αλλά και να υπάρχουν ισχυρότερες εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τέλος, στο πλαίσιο του σχεδίου της Επιτροπής, προβλέπεται και η ενδυνάμωση του συστήματος Eurodac για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.