Σε νέους δικαιούχους το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σε νέους δικαιούχους το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σε 576 νέους δικαιούχους θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης μετά τον έλεγχο των αιτήσεων τους. Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν συμπληρωματικά τις δόσεις των μηνών Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika.gr η κ. Φωτίου, ενέκρινε τη μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 149.801,02 € (εκατόν σαράντα εννιά χιλιάδες οχτακόσια ένα ευρώ και δύο λεπτά) των δόσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ποσού 10.048,17€ (δέκα χιλιάδες σαράντα οχτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά) για τη δόση μηνός Αυγούστου σε 45 δικαιούχους.

Επίσης εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ποσού 139.752,85€ (εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) για τη δόση μηνός Σεπτεμβρίου σε 531 δικαιούχους.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.