Κλείνουν 5.000 μπλοκάκια σε μηνιαία βάση

Κλείνουν 5.000 μπλοκάκια σε μηνιαία βάση

Τη χαριστική βολή στα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται με τα λεγόμενα «μπλοκάκια» ήλθε να δώσει η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα να συρρέουν μαζικά για να κλείσουν τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών τους.

Λογιστές εκτιμούν ότι τους τελευταίους μήνες οι διακοπές εργασιών ξεπερνούν τις 5.000 σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός αυτός των διακοπών εργασιών αυξήθηκε το Δεκέμβριο και προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, όταν ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι με τις εισφορές που θα καταβάλουν τα μπλοκάκια.

Να σημειωθεί πως θολό παραμένει ακόμη η το τοπίο για τους εργαζομένους οι οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως δύο εργοδότες, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα επακριβώς πώς θα κατανέμεται η εισφορά 26,97%. Ο νόμος ορίζει ότι το 20% υπέρ κύριας ασφάλισης επιμερίζεται σε 13,33% στον εργοδότη και 6,67% στον εργαζόμενο και επιβάλλεται ένα πρόσθετο 6,97% υπέρ υγείας, που δεν έχει διευκρινιστεί από ποιον θα καταβάλλεται.

Όταν αυτό αποσαφηνιστεί θα οριστικοποιηθεί και η στάση χιλιάδων επαγγελματιών που είναι σήμερα σε αναμονή.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους Τα Νέα τη διετία 2015-2016 περίπου 105.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα έκλεισαν τα βιβλία τους χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα νέα έναρξη επαγγέλματος στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Πρακτικά, περίπου 1 στα 20 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία του Taxis δείχνουν ότι οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονται σήμερα σε 2.221.085, εκ των οποίων 1.607.938 είναι φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.