Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2022, ηλεκτρονικά στο email d.dykm@κastoria.pdm.gov.gr ή ιδιοχείρως (σε περίπτωση αδυναμίας) στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καστοριάς.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα με τις κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καθώς και την Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται.

1)ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

2)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΔ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.