ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Νέος κύκλος του προγράμματος «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση»

ΚΕΚ Δήμου Καστοριάς: Νέος κύκλος του προγράμματος «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, υλοποιεί νέο κύκλο (10ος κύκλος) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ. Το πρόγραμμα παρέχει:
#1 Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (χρήση από τον προσωπικό χώρο του εκπαιδευόμενου).
#2 Χρήση προγράμματος προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία.
#3 Συμβουλευτικές Εκπαιδευτικές Συναντήσεις μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκατάρτισης, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών.
#4 Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (6 ενότητες) και 1 δωρεάν επανεξέταση (ανά εξέταση) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο.
#5 Χαμηλό κόστος συμμετοχής (εκπαίδευση και πιστοποίηση) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
– 130,00€ (115,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή) για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους.
– 110,00€ (95,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή) για ανέργους φοιτητές και ΑμεΑ.
Αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.kekkastorias.com

έως τις 14/09/2021

Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο υλοποίησης του προγράμματος, το κόστος συμμετοχής και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.kekkastorias.com

ή να επικοινωνήσουν με το ΚΔΒΜ στο τηλέφωνο 2467025388.

Leave a Reply

Your email address will not be published.