Κατασκευή αναχώματος για την όδευση του νερού στο αρδευτικό δίκτυο Πενταβρύσο

Κατασκευή αναχώματος για την όδευση του νερού στο αρδευτικό δίκτυο Πενταβρύσο

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Τμήματος Αμαξοστασίου της.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν και διήρκησαν δύο ημέρες, σκοπό είχανε να βοηθήσουν στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων των αγροκτημάτων Πενταβρύσου, περίπου 250 στρεμμάτων .

      

Leave a Reply

Your email address will not be published.