Την Πέμπτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς (δείτε τα θέματα)

Tην Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:30 δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο Θέμα

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις  

2ο Θέμα

Έγκριση δωρεάς δημοτικού οικοπέδου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με σκοπό την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και στέγαση παραρτήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος στην Καστοριά Εισήγηση Δημάρχου Καστοριά;

3o Θέμα

Έγκριση συμμετοχής σε δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία: «Δίκτυο Δήμων τω Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» με διακριτικό τίτλο: «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών» Εισήγηση Δημάρχου Καστοριάς

4ο Θέμα

α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia β) Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού και του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia γ) Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων των εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia & έγκριση εξόδων προμήθειας βιβλίων τουριστικού ενδιαφέροντος, σουβενίρ και τοπικών προϊόντων Εισήγηση Δημάρχου Καστοριάς

5ο Θέμα

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

6ο Θέμα

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7ο Θέμα

Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικονομικού έτους 2015. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8ο Θέμα

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων της 103ης επετείου της απελευθέρωσης της Καστοριάς Εισήγηση Αντ/ρχου κ.Ε.Στεργιόπουλου

9ο Θέμα

Έγκριση διοργάνωσης καλλιτεχνικής – εορταστικής εκδήλωσης για την 11η Νοεμβρίου 2015. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ.Λ.Παπαδημητρίου

10ο Θέμα

Έγκριση διαγραφής οφειλών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Εισήγηση Αντ/ρχου κ.Ε.Στεργιόπουλου

11ο Θέμα

Έγκριση καταβολής επιδόματος υπαλλήλων που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, σε πρ.Δημοτικό Ταμία του πρ. Δήμου Βιτσίου για τα έτη αναφοράς 2009 και 2010. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κων

12ο Θέμα

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου Εισήγηση Αντ/ρχου κ.Ε.Στεργιόπουλου

13ο Θέμα

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη μνήμη του Επισμηναγού  «Ε. Γιάνναρη», πρώτου πεσόντα του έπους ’40, στη Βασιλειάδα. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ.Ε.Στεργιόπουλου

14ο Θέμα

Έγκριση επιχορήγησης του Επιμορφωτικού συλλόγου Ζουζουλιωτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ.Δ.Πετρόπουλου

15ο Θέμα

Έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες. Εισήγηση Προέδρου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

16ο Θέμα

Έγκριση χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων από αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες. Εισήγηση Προέδρου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

17ο Θέμα

Έγκριση δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων σε άπορους δημότες του Δήμου Καστοριάς Εισήγηση Αντ/ρχου κ.Α.Τέρψη

18ο Θέμα

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Εισήγηση Αντ/ρχου κ.Ε.Στεργιόπουλου

19ο Θέμα

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 144/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα: «Επιβολή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 2016» Η υπ’ αριθμ. 144/15 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

20ο Θέμα

Έγκριση της από 12/10/2015 έκθεσης γνώμης της Επιτροπής Καταστροφής Υλικού άνευ αξίας. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

21ο Θέμα

Συμπλήρωση της αριθμ. 295/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για ανταλλαγή των υπ΄αριθμ. 43α  και 43β δημοτικών τεμαχίων του αναδασμού αγροκτήματος Άνω Πτεριάς, έτους 1975-76» Ενημερωτικό Σημείωμα Προέδρου Δ.Σ.

22ο Θέμα

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση χρήσης δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Λιθιάς για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Αίτηση Δούα Βασιλικής) Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

23ο Θέμα

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης στο αγρόκτημα Λεύκης της Δ.Ε. Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς για πρόχειρο σταυλικό κατάλυμα.

(Αίτηση Μάτσια Ελένης)

Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

24ο Θέμα

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 355/2015 προγενέστερης κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την οργάνωση και τον έλεγχο της υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καστοριάς Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25ο Θέμα

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την ρύθμιση (εκτροπή) της κυκλοφορίας και σήμανσης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση-βελτίωση οδικού τμήματος περιοχής Φουντουκλή» Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26ο Θέμα

Τέταρτη τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 42/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς σχετικά με την «Αποδοχή όρων απόφασης επιδότησης-έγκριση προγράμματος και τρόπου υλοποίηση της πράξης «Little big things in Europe and in our local communities» (LBTINEU). Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

27ο Θέμα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης στέγης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Καστοριάς» Εισήγηση Αντ/ρχος κ.Δ.Κωτούλας

28ο Θέμα

Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη λυμάτων αντλιοστασίου Πενταβρύσου» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

29ο Θέμα

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών: «Διαμόρφωση κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας» Σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής

30ο Θέμα

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Αναδιαρρύθμιση & αναβάθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων Α2 & Α3 Δ.Κ. Μανιάκων» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

31ο Θέμα

Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Περιοχής Φουντουκλή» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

32ο  Θέμα

Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 1ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

33ο Θέμα

Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

34ο Θέμα

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ειδικής Αγωγής Δήμου Καστοριάς» και συγκεκριμένα για το πακέτο Γ Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

35ο Θέμα

Ορισμός μελών επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ

36ο Θέμα

Διατύπωση γνώμης στην με αρ.πρωτ.:26990/22-9-2015 ένσταση του αναδόχου του έργου: «Βελτίωση αστικής οδοποιίας τμήματος περιοχής Φουντουκλη-Φάση Β’» κατά της με αρ. πρωτ.:25344/9-9-2015 απόφασης της Διευθύνουσας υπηρεσίας (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς) Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

37ο Θέμα

Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση-αναπαλαίωση αρχοντικού Μπασάρα» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

38ο Θέμα

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων Τ.Κ. Σιδηροχωρίου Δήμου Καστοριάς Β’ Φάση» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

39ο Θέμα

Έγκριση απομάκρυνσης κατασκευών στάσεων αστικών λεωφορείων Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

40ο Θέμα

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κολοκυνθούς και σύνδεση με σταθμό τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων ΔΕΥΑΚ (αντλιοστάσιο Μανιάκων)» Εισήγηση Δ/νσης Τ.Υ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.