Καστοριά: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Καστοριά: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων
 3. Κατάρτιση σχεδίου (12ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2016
 4. Έγκριση δαπάνης για εργασίες γενόμενες από την ΔΕΔΔΗΕ
 5. Εξέταση της πρότασης της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς
 6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Οικισμού Κολοκυνθούς» Α.Μ. 98/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης στην Τ.Κ. Ιεροπηγής» Α.Μ. 99/2016, προϋπολογισμού 3.472,00 €
 8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Μεσοποταμίας ( Φάση Β΄)» Α.Μ. 102/2016, προϋπολογισμού 7.277,00 €
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 2ου Βρεφικού Σταθμού Καστοριάς» Α.Μ. 70/2016, προϋπολογισμού 3.641,00 €
 10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς» Α.Μ. 101/2016, προϋπολογισμού 3.508,00 €
 11. Τρόπος επιλογής μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών

Leave a Reply

Your email address will not be published.