Καστοριά: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος 22/02

Καστοριά: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος 22/02

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής Αριθμός Σημειώματος Σκοπός διακοπής
22/2/2024 7:30:00 πμ 22/2/2024 11:00:00 πμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ (Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ) ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ. 24052 Κατασκευές
22/2/2024 7:30:00 πμ 22/2/2024 2:30:00 μμ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, Η ΚΕΝΤΡΚΗ ΟΔΟΣ ΕΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΔΟΙ ΑΥΤΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΩΣ ΛΙΜΝΗ. 24053 Κατασκευές

Leave a Reply

Your email address will not be published.