Καστοριά: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Καστοριά: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα  3  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων.
  2. Έγκριση δαπανών για εργασίες γενόμενες από την ΔΕΔΔΗΕ.
  3. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμ. πρωτ. 105432/2821/10-09-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
  4. Αποδοχή ή μη της αίτησης του κ. Ισαακίδη Δημήτριου για συναίνεση σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο κτηματολόγιο.
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τ.Κ. Αγίας – Κυριακής, Πτεριάς και Κρανιώνας του Δήμου Καστοριάς.
  6. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου».
  7. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος «Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη».
  8. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα».
  9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Αποδοχή ή μη αιτήματος των Δεληκωστόπουλου Ιωάννη και Σινανιώτου Κλαίρης για μείωση του ενοικίου του ακινήτου επί της οδού Ηρακλείτου 4 στην Αθήνα (4ος όροφος).

Leave a Reply

Your email address will not be published.