Καστοριά: Αλλαγή χρήσης για το κτίριο του ξενοδοχείου Ακρόπολις

Καστοριά: Αλλαγή χρήσης για το κτίριο του ξενοδοχείου Ακρόπολις

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς έδωσε έγκριση δόμησης για την αλλαγή χρήσης τμήματος υφιστάμενου πενταόροφου κτιρίου από ξενοδοχείο σε διαμερίσματα και κατάστημα στη Καστοριά (οδός Γράμμου 16). Επίσης, έδωσε άδεια για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευή στέγης. Κύριοι του έργου είναι οι κ. κ. Κοτσαμποικίδου Σοφία, Αλεξίου Λάζαρος, Αλεξίου Αλέξανδρος και Αλεξίου Κωνσταντίνος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.