Η κυβέρνηση διαψεύδει από την Καστοριά… και το ΤΑΪΠΕΔ πουλάει την Εγνατία! (βίντεο)

Η κυβέρνηση διαψεύδει από την Καστοριά… και το ΤΑΪΠΕΔ πουλάει την Εγνατία! (βίντεο)

Την έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό ανακοίνωσε το ΤΑΪΠΕΔ με ημερομηνία εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος την 20η Δεκεμβρίου ενώ στις αρχές του 2017 θα δημοσιευτούν τα τεύχη δημοπράτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών καθέτων σε αυτόν αξόνων, μέσω της σύναψης σύμβασης παραχώρησης για την λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή τους από ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι η έναρξη της διαδικασίας αποτελούσε και ένα από τα προαπαιτούμενα για την καταβολή της υποδόσης και στην κατεύθυνση αυτή από το ΤΑΪΠΕΔ αποφασίστηκε πρώτα η δημοσίευση πρόσκλησης προκαταρκτικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προκαταρκτικής μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και υποβολής παρατηρήσεων ή/και απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου μέχρι την 20/12/2016.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης πριν από το τέλος του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει άμεσα, στις αρχές του 2017, στη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης.
Οπως αναφέρεται από το Ταμείο, στόχος είναι η μεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης υπό
όρους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε, οι δεσμευτικές προσφορές των επενδυτών θα κατατεθούν μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του ίδιου έτους.

Σημειώνεται ότι χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε η Τράπεζα ALPHA BANK, Νομικός Σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία «Ζέμπερης, Μαρκεζίνης, Λάμπρου και Συνεργάτες» και Τεχνικοί Σύμβουλοι η AVARIS Transport Engineers και η NOVUS Consulting Engineers S.A.

Στην πρόσκληση του ΤΑΪΠΕΔ εκτός από την αναλυτική περιγραφή των τμημάτων που θα παραχωρηθούν για 35 χρόνια περιγράφονται και οι σταθμοί διοδίων, που σήμερα λειτουργούν αλλά και αυτά που σχεδιάζονται να γίνουν.

Λίγες μέρες νωρίτερα ο αναπληρωτής υπ. Εσωτερικών Γ. Μπαλάφας απαντούσε στο inkastoria.gr ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί…

Leave a Reply

Your email address will not be published.