Καστοριά: Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Καστοριά: Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.        Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.        Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για τη δημιουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». Εισήγηση Δημάρχου
3.        Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελ/κής Επιτροπής
4.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2016. Απόφ. Οικ. Επιτροπής
5.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2016. Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου  Ν.Π.
6.        Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2016. Απόφ. Διοικ. Συμβουλίου
7.        Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση Αντιδημάρχου Ε.Στεργιόπουλου
8.        Έγκριση γενόμενης μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση Δημάρχου
9.        Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
10.    Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά την αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11.    Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) εντός της Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.    Λήψη απόφασης για δωρεάν διάθεση καυσόξυλων σε απόρους δημότες του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Α. Τέρψη

13.    Απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης δασικών δημοτικών προϊόντων του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας, σε Δασικό Συνεταιρισμό. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Α. Τέρψη

14.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 302/16 απόφ. Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση υποβολής Πρότασης Ένταξης Έργου στο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». Εισήγηση Αντιδημάρχου

Μ. Μπινιάκου

15.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης κατά τον εορτασμό Εθνικών Επετείων. Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου

16.    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων  στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μανιάκων για την στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης. Απόφαση Δ.Ε.Π.
17.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο Τριμελές Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας. Απόφ. Οικ. Επιτροπής
18.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Απόφ. Οικ. Επιτροπής
19.    Τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών ετών 2017 και εντεύθεν.

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016) των οποίων η σύμβαση θα υπογραφεί έως 31/12/2016.

Κοινή Εισήγηση Δ/ντών Υπ/σιών
20.    Τρόπος επιλογής μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών ετών 2017 και εντεύθεν.

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (Ν. 4412/2016) των οποίων η σύμβαση θα υπογραφεί έως 31/12/2016.

Κοινή Εισήγηση Δ/ντών Υπ/σιών
21.    Υποβολή αιτήματος Δήμου Καστοριάς για παράταση της παραχώρησης των γραφείων Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο Διοικητήριο Καστοριάς. Εισήγηση Υ.ΔΟΜ.
22.    Αποδοχή αίτησης σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
23.    Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. και Οικονομ. Ανάπτυξης
24.    Έγκριση ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. και Οικονομ. Ανάπτυξης
25.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 190/15 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση έκτασης στο αγρόκτημα Ομορφοκλησιάς για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας». Εισήγηση Δ/νσης Τοπ. και Οικονομ. Ανάπτυξης
26.    Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των Αγροτικών Ιατρείων από τις υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση απ΄ευθείας ανάθεσης των εργασιών σε ιδιώτες Εισήγηση Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Τουρισμού
27.    Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού ανεξέλεγκτων χωματερών», από τις υπηρεσίες του Δήμου και έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών σε ιδιώτη». Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβ/ντος & Πρασίνου
28.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 147/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη ή μη απόφασης έκπτωσης του αναδόχου της “Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας» και εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας Περιβ/ντος & Πρασίνου
29.    Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
30.    Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
31.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙAΣ (συνέχιση έργου)” Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.