Καστοριά-Άργος: Μόρφωση, δημιουργική απασχόληση παιδιών- Εγγραφές έως 14 Αυγούστου

Καστοριά-Άργος: Μόρφωση, δημιουργική απασχόληση παιδιών- Εγγραφές έως 14 Αυγούστου

Στα πλαίσια του προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ενημερώνονται όλες οι μητέρες (εξαιρούνται όσες είναι δημόσιοι υπάλληλοι) ότι μπορούν τα παιδιά τους (ηλικίας 5 – 12 ετών) να παρακολουθήσουν για ένα έτος δωρεάν το πρόγραμμα του νέου ιδιωτικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης “morfosi”  στη Χλόη Καστοριάς και στο αντίστοιχο του Άργους Ορεστικού. Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται ανανέωση και για την επόμενη χρονιά, η οποία θα είναι και πάλι δωρεάν.

 

Που βρίσκεται το νέο ιδιωτικό κέντρο δημιουργικής απασχόλησης;

 Καστοριά: Χλόη, Λ. Γουναράδων – Πάροδος Γιασεμιών (δίπλα στο γυμναστήριο «Kinesis»

Άργος Ορεστικό: Μ. Αλεξάνδρου 36. Πάνω από το πρακτορείο προ-πο τουΤζήμα.

Τηλεφωνο: 24670-81133 και 6945271430 και 6936301981

 Γιατί είναι δωρεάν;

Γιατί είναι μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσονται και οι παιδικοί σταθμοί.

Ποιες δράσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κέντρου δημιουργικής απασχόλησης “morfosi”;

Βοήθεια στα μαθήματα του δημοτικού σχολείου

Παιχνίδι με τα Αγγλικά

Παιδική Λογοτεχνία

Κατασκευές – Ζωγραφική

Ομαδικά παιχνίδια

Επιτραπέζια παιχνίδια Γνώσης και Στρατηγικής

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ελληνικός πολιτισμός και παράδοση

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου morfosi;

Το ωράριο των κέντρων είναι το εξής:

Χειμερινό ωράριο: Από 1 Σεπτεμβρίου έως και 10 Ιουνίου από τις 13:00 έως τις 21:00.

Θερινό ωράριο: Από 11 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου από τις 8:30 έως τις 16:30

Πόση ώρα μπορούν να αφήνουν οι γονείς τα παιδιά τους;

Το παραπάνω ωράριο  δεν είναι υποχρεωτικό, καθώς μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους για όση ώρα επιθυμούν.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προγράμματος για τα παιδιά;

 • Καθημερινά απασχολούνται δημιουργικά και ταυτόχρονα ψυχαγωγούνται.
 • Ανεξαρτητοποιούνται και απογαλακτίζονται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο.
 • Μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και αυτό παραμένει για όλη τους τη ζωή.
 • Χτίζουν αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.
 • Αισθάνονται δημιουργικοί.
 • Κοινωνικοποιούνται.
 • Αναπτύσσουν την ικανότητα της συνεργασίας.
 • Μαθαίνουν να προγραμματίζουν και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τους γονείς;

 • Έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και λιγότερο άγχος για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
 • Είναι σίγουροι ότι το παιδί τους βρίσκεται σε σωστό χώρο, σε σωστά και ικανά χέρια.
 • Αποκτούν καλύτερη σχέση με το παιδί τους χωρίς την γκρίνια του διαβάσματος.
 • Δίνουν στα παιδιά τους μια νέα ευκαιρία να μάθουν και να διασκεδάσουν.

Ποια είναι τα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσει η μητέρα (Μέχρι 14 Αυγούστου) για να εγγράψει το παιδί της;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χαρτιά πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι τις 14 Αυγούστου. Η μητέρα ανάλογα με την εργασιακή της κατάσταση ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και προσκομίζει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή (ΙΚΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 16ης Ιουλίου και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης η μερική , αορίστου η ορισμένου χρόνου)
 5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα (ΟΑΕΕ):

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής της στον ασφαλιστικό της φορέα.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ):

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη:

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ η οποία θα έχει εκδοθεί πριν τις 16 Ιουλίου
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 24670-81133 και 6945 271 430 και 693 630 1981

Leave a Reply

Your email address will not be published.