Καστοριά-Άργος: Λήγει σε λίγες μέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΚΔΑΠ

Μια ανάσα πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα και τις άνεργες προκειμένου τα παιδιά τους 5 – 12 ετών να ενταχθούν στο πρόγραμμα για δωρεάν φιλοξενία, όλο το χρόνο, στο νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ Morfosi στην Καστοριά και το Άργος Ορεστικό.

Η τελευταία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 18 Αυγούστου 2015.

Εάν προσέλθουν την τελευταία στιγμή πιθανόν να μην προλάβουν είτε να τα συμπληρώσουν είτε να διορθώσουν τα πιθανά λάθη, με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από το πρόγραμμα ενώ δικαιούνται και μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά τους σε αυτό.

Το ΚΔΑΠ Morfosi προσφέρει σε παιδιά από νήπια έως και ΣΤ΄ δημοτικού, τις απογευματινές ώρες τη δυνατότητα συμμετοχής σε τμήματα βοήθειας στη σχολική μελέτη, θεατρολογίας, μουσικοκινητικής αγωγής, εικαστικών, δραστηριοτήτων σε ξένες γλώσσες, κ.ά. .

Επιπλέον εξασφαλίζεται για όλα τα παιδιά δωρεάν δημιουργική απασχόληση τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε πρωινές ώρες.

Μην χάνετε χρόνο. Ότι χρειαστείτε, για τη σωστή και έγκυρη αίτησή σας, είμαστε στην διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Καστοριά: Χλόη, Λ. Γουναράδων – Πάροδος Γιασεμιών (δίπλα στο γυμναστήριο «Kinesis»

Άργος Ορεστικό: Μ. Αλεξάνδρου 36. Πάνω από το πρακτορείο προ-πο τουΤζήμα.

Τηλεφωνο: 24670-81133 και 6945271430 και 6936301981

 

Ποια είναι τα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσει η μητέρα (Μέχρι 17 Αυγούστου) για να εγγράψει το παιδί της;

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χαρτιά πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι τις 17 Αυγούστου. Η μητέρα ανάλογα με την εργασιακή της κατάσταση ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και προσκομίζει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή (ΙΚΑ):

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 16ης Ιουλίου και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης η μερική , αορίστου η ορισμένου χρόνου)
 5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα (ΟΑΕΕ):

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής της στον ασφαλιστικό της φορέα.

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ):

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη:

 

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2015 (φορολογικό έτος 2014 , δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)
 4. Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ η οποία θα έχει εκδοθεί πριν τις 16 Ιουλίου
 5. Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 24670-81133 και 6945271430 και 6936301981

Leave a Reply

Your email address will not be published.