Κανονικά οι υποτροφίες διδακτόρων-ερευνητών μέσω ΕΣΠΑ

Καμιά καθυστέρηση δεν θα υπάρξει, λόγω των εκλογών, για τα τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών που σηματοδοτούν την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ό,τι αφορά την στήριξη των νέων ερευνητών. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στην ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ενημερώνει ότι η προκήρυξη των εκλογών δεν θα προκαλέσει καμία καθυστέρηση ή αναστολή, των διαδικασιών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της αρμοδιότητάς της (Ε.Π. Εκπαίδευση – Απασχόληση και Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση). Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαίτερα για τις δράσεις που σχετίζονται με την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (παιδικοί σταθμοί), τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας καθώς και τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.

Επιπρόσθετα, έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα αναρτηθούν προς δημόσια διαβούλευση προσκλήσεις για τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετά-διδακτορικών ερευνητών προκειμένου οι δράσεις αυτές να ενεργοποιηθούν έως τα τέλη του έτους βάσει του σχεδιασμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ιουνίου 2015.

Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 9,16 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, με έμφαση στους νέους ερευνητές, μέσω της χορήγησης 360 υποτροφιών (ανά κύκλο) σε υποψήφιους διδάκτορες και μετά-διδακτορικούς ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων. Κατά τα επόμενα έτη θα ακολουθήσουν ακόμα 3 κύκλοι ετήσιων προσκλήσεων αντίστοιχου προϋπολογισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Ειδικότερα:

– το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψηφίων διδακτόρων θα χορηγήσει περίπου 160 υποτροφίες τριετούς διάρκειας (προϋπολογισμός πρώτου κύκλου 4,575 εκατ. ευρώ)

– το πρόγραμμα ενίσχυσης μετα-διδακτορικών φοιτητών θα χορηγήσει περίπου 200 υποτροφίες διετούς διάρκειας για διενέργεια μετά-διδακτορικής έρευνας (προϋπολογισμός πρώτου κύκλου 4,575 εκατ. ευρώ).

Επιπρόσθετα, στα τέλη Οκτωβρίου θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια δύο ακόμα προσκλήσεων με αντικείμενο την στήριξη ερευνητικών ομάδων αποτελούμενες από νέους ερευνητές (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες) και την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Στόχος είναι οι δράσεις αυτές να ενεργοποιηθούν πριν τα τέλη του έτους.

Ο ειδικός γραμματέας του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του υπουργείου Οικονομίας Γιώργος Ιωαννίδης δήλωσε: «τα τέσσερα προγράμματα σηματοδοτούν και την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ό,τι αφορά την στήριξη των νέων ερευνητών. Φιλοδοξία της Ειδικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την απασχόληση και την εκπαίδευση, είναι η νέα προγραμματική περίοδος να αποτελέσει μια “ευκαιρία για όλους εμάς”, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους άνεργους, τους εργαζόμενους, τους ερευνητές, τους πολίτες να κάνουν κάτι δημιουργικό για τους ίδιους και χρήσιμο για τον τόπο. Είμαστε ευτυχείς που τα συγκεκριμένα προγράμματα υπηρετούν αυτό το στόχο».

 

www.news.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.