Δήμος Άργους Ορεστικού: Κάλεσμα προς εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων σε συνεδρίαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού απευθύνει δημόσια πρόσκληση (με βάση το Ν.4023/24-10-2011 περί «διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»), στους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 09.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης των χώρων κατά την περίοδο προς το δημοψήφισμα, καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.