Ημερίδα Ειδικής Αγωγής: Μετα-πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Προοπτικές και Δυσκολίες

«Ημερίδα Ειδικής Αγωγής: Μετα-πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Προοπτικές και Δυσκολίες». (05/06)

Ο Σχολικός Σύμβουλος (ΕΑΕ), Δυτικής Μακεδονίας

(α) Καλεί

 

 1.       Τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς.
 2.       Το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ), το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ): α) του    Νηπιαγωγείου (ΕΑΕ) Καστοριάς, β) του Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΕ) Καστοριάς, γ) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού.
 3.       Τους Διευθυντές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Γ. (ΕΑΕ) Δυτικής Μακεδονίας.
 4.       Τις Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ), των ΣΜΕΑΕ της προηγούμενης περίπτωσης (3).

 

 

(β) Προσκαλεί

 

 •   Τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
 •   Τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
 •   Το Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καστοριάς.
 •   Τη Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Καστοριάς.
 •   Τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ Ν. Καστοριάς.
 •   Το Διευθυντή του 9ου Δ.Σ. Καστοριάς (πρόγραμμα ¨συνεκπαίδευσης¨).
 •   Το Διευθυντή του ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού (πρόγραμμα ¨συνεκπαίδευσης¨).

 

Να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική Ημερίδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με κύριο θέμα: «Μετα-πρωτοβάθμια εκπαίδευση, των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Προοπτικές και Δυσκολίες», που θα τελεστεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς (Δημαρχείο), την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2015.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1.       Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης και του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ του Ν. Καστοριάς, είναι υποχρεωτική.
 2.       Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης (Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας), όπως εκδώσουν μία (1) τουλάχιστον Εντολή Μετακίνησης για το Διευθυντή/-ντρια ΣΜΕΑΕ, καθώς απαιτείται μετακίνηση ενός ΙΧΕ για Διευθυντή/ΕΔΕΑ από κάθε ΣΜΕΑΕ.
 3.       Παρακαλούνται οι Εισηγητές, όπως χρονομετρήσουν την ¨παρουσίασή¨ τους με βάση το διαθέσιμο χρόνο του Προγράμματος.
 4.       Η χρονική συνέπεια -γενικότερα- θα τηρηθεί αυστηρά.
 5.       Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως διαβιβάσουν το έγγραφο στους ενδιαφερόμενους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

08:30 – 08:45. : Προσέλευση

08:45 – 09:00. : «Τα προβλήματα φοίτησης και παροχής εκπαίδευσης, των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τη Μετα-πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Γενικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, ΣΜΕΑΕ).

[ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σχολικός Σύμβουλος (ΕΑΕ), Δυτικής Μακεδονίας]

 09:00 – 09:15. : «Διασύνδεση του Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΕ) Καστοριάς με την κοινότητα»

[ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΕ 70), Διευθύντρια του Δ.Σ. (ΕΑΕ) Καστοριάς]

09:15 – 09:40. : «Εφαρμογή της ¨συνεκπαίδευσης¨ στο Δημοτικό Σχολείο (ΕΑΕ) Καστοριάς».

[α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ 30), Κοινωνική Λειτουργός του Δ.Σ. (ΕΑΕ) Καστοριάς και β. ΔΑΦΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ 23), Ψυχολόγος του Δ.Σ. (ΕΑΕ) Καστοριάς]

09:40 – 09:55. : Παρουσίαση του Προγράμματος: «Γινόμαστε φίλοι».

[ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΕ 71), Εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης του 9ου Δ.Σ. Καστοριάς]

09:55 – 10:10. : «Η ενεργοποίηση των αισθήσεων, μέσω της μουσικοθεραπείας».

[ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΠΕ 60.50), Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου (ΕΑΕ) Καστοριάς]

 10:10 – 10:20. : Ερωτήσεις

10:20 – 10:30. : Διάλειμμα

10:30 – 10:55. : «Τέχνη και Ψυχολογία: ¨δράσεις κοινωνικοποίησης¨».

[α. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ 08.50), Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού και β. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΠΕ 23), Ψυχολόγος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού]

10:55 – 11:20. : «Λειτουργική ανάγνωση: μια διεπιστημονική προσέγγιση».

[α. ΤΡΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΕ 02.50), Φιλόλογος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού και β. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΠΕ 26), Λογοθεραπεύτρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού]

11:20 – 11:35. : «Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής».

[ΓΚΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ 11), Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού]

 11:35 – 11:45. : Ερωτήσεις

11:45 – 12:15. : Διάλειμμα

12:15 – 12:30. : «Γενική λειτουργία του Επαγγελματικού Γυμνασίου (ΕΑΕ) Κοζάνης».

[ΑΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ 11), Διευθυντής του ΕΠΑ.Γ. (ΕΑΕ) Κοζάνης]

12:30 – 12:55. : «Εσωτερική δομή του Επαγγελματικού Γυμνασίου (ΕΑΕ) Κοζάνης: ειδικότερα θέματα λειτουργίας» (α. Καλές πρακτικές – διαρθρωτικά προβλήματα και β. Σχέσεις με Γονείς).

[α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕ 04.50), Μαθηματικός του ΕΠΑ.Γ. (ΕΑΕ) Κοζάνης και β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ 20.50), Εκπαιδευτικός Πληροφορικής του ΕΠΑ.Γ. (ΕΑΕ) Κοζάνης]

12:55 – 13:05. : Τοποθέτηση Διευθυντή/ΕΔΕΑ, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Γρεβενών.

 13:05 – 13:15. : Τοποθέτηση Διευθυντή/ΕΔΕΑ, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Άργους Ορεστικού.

13:15 – 13:25. : Τοποθέτηση Διευθύντριας/ΕΔΕΑ, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Κοζάνης.

13:25 – 13:35. : Τοποθέτηση Διευθύντριας/ΕΔΕΑ, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Πτολεμαΐδας.

13:35 – 13:45. : Τοποθέτηση Διευθύντριας/ΕΔΕΑ, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Φλώρινας.

 13:45 – 14:00. : Γενική Συζήτηση – Συμπεράσματα

 

Πίνακας αποδεκτών:

 1.       Τμήματα Ένταξης, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Καστοριάς
 2.       Δημοτικό Σχολείο (ΕΑΕ) Καστοριάς (συνδιοργάνωση)
 3.       E.E.E.E.K.  Άργους Ορεστικού (συνδιοργάνωση)
 4.       Νηπιαγωγείο (ΕΑΕ) Καστοριάς
 5.       9ο Δ.Σ. (Τμήμα Ένταξης) Καστοριάς (πρόγραμμα ¨συνεκπαίδευσης¨)
 6.       ΕΠΑ.Λ.  Άργους Ορεστικού (πρόγραμμα ¨συνεκπαίδευσης¨)
 7.       Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.: α) Γρεβενών, β) Κοζάνης, γ) Πτολεμαΐδας, δ) Φλώρινας
 8.       ΕΠΑ.Γ. (ΕΑΕ) Κοζάνης.

                                                                                      Ο Σχολικός Σύμβουλοs ΕΑΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.