Η ημερομηνία πληρωμής για το επίδομα ενοικίου

Η ημερομηνία πληρωμής για το επίδομα ενοικίου

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, εγκρίθηκε η δαπάνη για την πληρωμή του επιδόματος ενοικίου και ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής.

Σύμφωνα με το υπουργείο, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.461,920,65 €) ως δέκατη έβδομη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της ΙΖ’ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους.

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στις 17.486, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» (Valeur πίστωσης: 29/12/2016, στους δικαιούχους 30/12/2016).

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.