Η επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλα

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα υλοποιείται στα Βαλκάνια.

Ο λόγος για την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλαςπου αποξηράθηκε το 1962 επειδή προκαλούσε πλημμύρες, γεγονός που δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα.

Η διατάραξη του οικοσυστήματος, η αποστράγγιση των υπόγειων υδάτων, η εμφάνιση ρηγμάτων μεγάλου βάθους και καταστροφή κτισμάτων, η καταστροφή γεωτρήσεων και ξήρανση πηγών μεταξύ των οποίων και η Υπέρεια Κρήνη στο Βελεστίνο και η αδυναμία υδροδότησης πόλεων και οικισμών, ήταν ορισμένα από τα προβλήματα που δημιούργησε η αποξήρανση της λίμνης.

Τα τελευταία δέκα έξι χρόνια έχει ξεκινήσει η επαναδημιουργία της. Ο πληθυσμός των πουλιών, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και αποκαθίσταται σταδιακά η πανίδα.

Η λίμνη Κάρλα ήταν γνωστή κατά την αρχαιότητα (2.500 π.Χ.) με το όνομα Βοιβηίς. Στα μεσαιωνικά χρόνια η λίμνη άλλαξε όνομα και από Βοιβηίς έγινε Κάρλα. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας αναφέρεται ως Κάρλα Σου ή Κάρλα Γκιόλ.

Το μεγάλο έργο «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας» άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 1999 και εντάχθηκε αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και μετά ως έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 245.000.000 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.