Η ατζέντα του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου-Στο επίκεντρο η β’ αξιολόγηση για την Ελλάδα

Η ατζέντα του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου-Στο επίκεντρο η β’ αξιολόγηση για την Ελλάδα

Η Ευρωομάδα θα ενημερωθεί από τα θεσμικά όργανα σχετικά με την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μετά την αποστολή αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου”, αναφέρεται στο ενημερωτικό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο λοιπόν η β΄αξιολόγηση του προγράμματος για την Ελλάδα και όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό για την ατζέντα του Eurogroup:

“Ανάλογα με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, η Ευρωομάδα μπορεί να επανέλθει στο θέμα των μέτρων που σχετίζονται με το χρέος και της συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα της Ελλάδας.

Η δεύτερη αξιολόγηση εστιάζει στον προϋπολογισμό της Ελλάδας για το 2017, τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας”.

H συνεδρίαση αρχίζει στις 10.30 και η Ευρωομάδα θα συζητήσει τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, για το 2017. Θα εξετάσει επίσης τη δημοσιονομική κατάσταση και τις δημοσιονομικές προοπτικές στη ζώνη του ευρώ συνολικά.

Η συζήτηση για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων θα βασιστεί στις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα, που δημοσιεύθηκαν στις 16 Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη συμμόρφωση των προγραμμάτων με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και τα κατέταξε σε μία από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

συμμόρφωση (Γερμανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Κάτω Χώρες)
συμμόρφωση σε γενικές γραμμές (Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα και Αυστρία)
κίνδυνος μη συμμόρφωσης (Βέλγιο, Κύπρος, Φινλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία)

Οι υπουργοί των κρατών μελών των οποίων τα προγράμματα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης θα πρέπει να εξηγήσουν πώς προτίθενται να επιτύχουν τους στόχους του ΣΣΑ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλάδας δεν αξιολογείται σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εκτιμάται χωριστά, ως μέρος του εν εξελίξει προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.