Για 20 Απριλίου οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή το Νομοσχέδιο των Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του ΑγροΤύπου, προς τέλη Απριλίου οδεύει για ψήφιση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, με πιθανότερη ημερομηνία για να γίνει αυτό την 20η Απριλίου. Αν και το νομοσχέδιο βρισκόταν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους όπου φαίνεται πως το θέμα είχε κολλήσει, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ΑγροΤύπου την Πέμπτη 31/3, δόθηκε η έγκριση ώστε το νομοσχέδιο να προωθηθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και να τεθεί εν συνεχεία σε ψήφιση στην Ολομέλεια. Στο εν λόγω νομοσχέδιο είχε αναφερθεί και ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς σε ομιλία του στο πρόσφατο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, εκφράζοντας τη θέση ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από παρεμβατικότητα και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.

Στα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Κλαδικοί Περιφερειακοί ΑΣ

Οι ΑΣ µε αντικείµενο δραστηριότητας σε ένα προϊόν ή σε µια οµάδα οµοειδών προϊόντων µπορούν να συνιστούν µεταξύ τους Κλαδικούς Περιφερειακούς ΑΣ, στο εξής ΚΠΕΑΣ, εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ιδρύονται με πρωτοβουλία τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ΑΣ που δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε µια οµάδα οµοειδών προϊόντων της Περιφέρειας.

Η ΕΟΑΣ αντικαθιστά την ΠΑΣΕΓΕΣ

Δυνατότητα ίδρυσης Εθνικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΟΑΣ) η οποία θα αντικαταστήσει την ΠΑΣΕΓΕΣ. Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο «η ΕΟΑΣ, θα αποτελεί την ανώτατη εθνική, ιδεολογική, αντιπροσωπευτική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣ. Για την ίδρυση της συµπράττουν τουλάχιστον τα δυο τρίτα (2/3) των ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο». Η γενική συνέλευση της ΕΟΑΣ συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των µελών της, οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των ΑΣ µελών της. Οι θέσεις του Προέδρου και των µελών του διοικητικού συµβουλίου της ΕΟΑΣ είναι άµισθες και τιµητικές. Το καταστατικό της ΕΟΑΣ µπορεί να προβλέπει την παροχή στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εξόδων κίνησης και διαµονής, καθώς και εξόδων παράστασης στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.

Αναγκαστικοί Συνεταιρισµοί

Οι υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αναγκαστικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους µετατρέπονται σε ΑΣ (περιλαμβάνει την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Ένωση Συνεταιρισµών Θηραϊκών Προιόντων Θήρας και Θηρασίας και Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών). Η διαδικασία µετατροπής τους ολοκληρώνεται έως τη λήξη της θητείας των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διοικητικών συµβουλίων τους.

Οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
Σε κάθε µία οριοθετηµένη περιοχή παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ), µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) συµπεριλαµβανοµένων των αµπελοοινικών προϊόντων, των αρωµατισµένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) µπορεί να συνιστάται οµάδα προστασίας και διαχείρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ. Η οµάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς και µεταποιητές του προϊόντος και έργο της είναι η προστασία, η διαχείριση και η προώθηση των αυτών προϊόντων, καθώς και η ενηµέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.

Διεπαγγελματικές

Διεπαγγελµατικές οργανώσεις είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ανά τοµέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την παραγωγή των προϊόντων αυτών. Εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, ανάλογα µε τον τοµέα αγροτικών προϊόντων που τις αφορούν. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις αναγνωρίζονται µόνο µία σε εθνικό επίπεδο ανά κοινή οµάδα οµοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν.

Ομάδες Παραγωγών

Το σχέδιο νόμου αναφέρει χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για την σύστασή τους ότι οι Οµάδες Παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν οµάδες στους τοµείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.

Περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία

Νέο τεύχος στα περίπτερα την Πέμπτη 24 Μαρτίου (εκτάκτως), τιμή 3 ευρώ.
Το τεύχος Μαρτίου μπορείτε να το βρείτε και σε επιλεγμένα περίπτερα στην Αθήνα.

Το 2016, το περιοδικό Γεωργία – Κτηνοτροφία που εκδίδεται από τον ΑγροΤύπο για περισσότερα από 25 χρόνια, έγινε μηνιαίο και κυκλοφορεί το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα στα περίπτερα με 3 ευρώ.

Πηγή: agrotypos.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.