Δήμος Καστοριάς: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Αγίας Τριάδος

Δήμος Καστοριάς: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Αγίας Τριάδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς με την 211/2015 απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της Παραλαβής του Β1 σταδίου και την κίνηση διαδικασιών δημοσιότητας της μελέτης ¨Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Αγίας Τριάδος¨.

Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των αναρτημένων χαρτών και κειμένων και να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς σε προθεσμία 30 (τριάντα)  ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η Δ/ντρια Υ.ΔΟΜ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. M.Sc. με Β΄β.

Leave a Reply

Your email address will not be published.