ΕΛΠΕ και ΛΑΡΚΟ θα κατασκευάσουν φωτοβολταϊκό σταθμό 19,998 MW στην Ιεροπηγή

ΕΛΠΕ και ΛΑΡΚΟ θα κατασκευάσουν φωτοβολταϊκό σταθμό 19,998 MW στην Ιεροπηγή

Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ η αίτηση της «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.», για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, συνολικής ισχύος 19,998 MW, στη θέση «Ιεροπηγή», της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 51% και ΛΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 49%.
Η αίτηση εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ την 1η Δεκεμβρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.