Στην τελική ευθεία η Fur Excellence in Athens, International Fur Fair 2016

Στην τελική ευθεία η Fur Excellence in Athens, International Fur Fair 2016

Στην τελική ευθεία μπαίνει η Fur Excellence in Athens, International Fur Fair 2016. Ηδη ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των περιπτέρων με πολλές και σημαντικές καινοτομίες, που στόχο έχουν να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες της FEA 2016. Οι συμμετοχές στο ραντεβού της παγκόσμιας γουνοποιίας αυξήθηκαν καθώς, μέχρι και χθες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν σε ένα γεγονός, που στο κέντρο του έχει τους εμπορικούς επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της FEA 2016, καθώς θα αναδειχθούν οι τάσεις στις μεγαλύτερες αγορές του κλάδου Ρωσία, Κίνα, κλπ. δεδομένου του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που αναμένονται από τις αγορές αυτές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.