Αναδρομικά «ραβασάκια» φόρου για αγρότες, επιχειρήσεις

Αναδρομικά «ραβασάκια» φόρου για αγρότες, επιχειρήσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των αναδρομικών εκκαθαριστικών με φουσκωμένο φόρο για αγρότες και επιχειρήσεις, ενώ αρχίζει και η τυπική εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων στο μέτωπο της φορολογίας.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις ορίζονται οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ως εξής:
1. 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2014 έως και 31.12.2014,
2. 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2015 έως και 31.12.2015,
3. 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και εφεξής.

Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2015 και μετά, καταργείται η έκπτωση 2% που προβλέπονταν κατά την εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου (με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού προσώπου) μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

Για εισοδήματα που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014 από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ.1 του άρθρου 69 του ΚΦΕ, υπολογίζεται με συντελεστή 55% αντί για 27,5% που ισχύει σήμερα.

Για όσες δηλώσεις φυσικών προσώπων έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς να έχει βεβαιωθεί το νέο ποσοστό προκαταβολής (55%), θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από το φορολογούμενο.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση και θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τη ΔΗΛΕΔ, που θα γίνει για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ.

-Αυξάνεται από το 80% στο 100% η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος  για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα κα.

-Καταργείται η διάταξη για το μπλόκο στις τριγωνικές συναλλαγές και αφορούσε στην μη έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς

-Καταργείται η έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση) μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

 

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών

διαβάστε την εγκύκλιο

Leave a Reply

Your email address will not be published.