Δεν χρειάζεται πιστοποιημένο σπόρο για τη συνδεδεμένη ενίσχυση οσπρίων

Δεν χρειάζεται πιστοποιημένο σπόρο για τη συνδεδεμένη ενίσχυση οσπρίων

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο ερώτημα του Α.Σ. Λαρισαίων Αγροτών σχετικά με το ποιο καθεστώς θα ισχύσει για την απόδοση της συνδεδεμένης των οσπρίων. Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν απαιτείται πιστοποιημένος σπόρος (καρτελάκια) για την απόδοση της συνδεδεμένης ενίσχυσης των οσπρίων περίπου στα 28 ευρώ ανά στρέμμα για την περίοδο 2015-2017.
Ολόκληρη η απάντηση: “Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα όσπρια περιγράφονται στη σχετική υπουργική απόφαση με αρ. 1703/43630 ΦΕΚ Β’ 855/15/5/2015 και στις προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σποράς. Το νομικό πλαίσιο των συνδεδεμένων ενισχύσεων δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης του καθεστώτος από το 2017 και μετά. Πριν από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα αξιολογηθεί η κατάσταση της αγοράς και η πορεία των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σποροπαραγωγή των οσπρίων είναι επίσης ενταγμένη σε συνδεδεμένη ενίσχυση. Εφόσον υπάρχουν αποθέματα σπόρων σποράς για τα επιλέξιμα είδη οσπρίων, ενδέχεται να συμπεριληφθεί η υποχρέωση πιστοποιημένου σπόρου σε κάποιο ποσοστό με σκοπό την παραγωγή ποιοτικού τελικού προϊόντος. Εάν αυτό αποφασιστεί θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση ώστε να είναι δυνατή η προετοιμασία των αγροτών για τις όποιες αλλαγές.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.