Στο ΕΒΕ Καστοριάς μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρηματίες για την πληρωμή του ΓΕΜΗ

Στο ΕΒΕ Καστοριάς μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρηματίες για την πληρωμή του ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς μετά από συσκέψεις επί του θέματος με τον σύλλογο λογιστών Καστοριάς ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη του ότι σε περίπτωση που αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταχώρησης του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ (άρθρο 5 της Κ.Υ.Α.79752/30-12-2014), μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του τέλους ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου και ότι η προθεσμία εξόφλησης του τέλους είναι 31-12-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η προσκόμιση αντιγράφου αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών ΓΕΜΗ καθώς και η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών προς το Επιμελητήριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.