Στο ΕΒΕ Καστοριάς μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρηματίες για την πληρωμή του ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς μετά από συσκέψεις επί του θέματος με τον σύλλογο λογιστών Καστοριάς ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη του ότι σε περίπτωση που αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταχώρησης του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ (άρθρο 5 της Κ.Υ.Α.79752/30-12-2014), μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καστοριάς.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του τέλους ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου και ότι η προθεσμία εξόφλησης του τέλους είναι 31-12-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η προσκόμιση αντιγράφου αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών ΓΕΜΗ καθώς και η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών προς το Επιμελητήριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.